ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 07:50
ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށްފަހު ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށްފަހު ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
މިހާރު
މާލެ ސިޓީގެ ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ކަމުގެ މަގާމު
މާލޭގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ކަމުގެ މަގާމުގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވަނީ
 
މާލެ ސިޓީގެ 14 ގޮނޑިއެއް ޕީޕީއެމް އިން ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައި
 
ނަހުލާ އާއި އަބްދުﷲ ނާސިރު ވަނީ އެކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި
 
ޝުޖާއު ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރުކަމަށް ގެނައުމަށް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އަންނަނީ ކެމްޕެއިން ކުރަމުން

ނިމިގެންދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރުކަމުގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެއްޖެއެވެ.

ގިނަ ގޮނޑިތަކެއް އިދިކޮޅުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު މާލޭ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުކަމުގެ މަގާމަށް ގެނައުމަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި އިސްވެރިން ވަނީ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ސުޖާއުގެ ސަޕޯޓަރުން އެކަމަށް ކެމްޕެއިން ކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ. ސުޖާއުގެ ސަޕޯޓަރުން ބުނާގޮތުގައި ޝުޖާޢު އަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހާލުގައި ޖެހުނު ދުވަހުވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ދިފާއުގައި އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅެއްކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ގޮނޑިތަކަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަށް ރަނގަޅީ ޝުޖާޢު ކަމަށް ބުނެ އަންނަނީ ކެމްޕެއިން ކުރަމުންނެވެ.

ޝުޖާޢު ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރުކަމަށް ގެނައުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް ފަށާފައިވާއިރު ވިލިމާލޭގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވި ނަހުލާ އަލީ ވަނީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ނިންމަވާފައިވާކަން ހާމަކުރައްވާ އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެދި ސިޓީއެއް އާންމު ކުރައްވާފައެވެ. ސިޓީގައި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ޕީޕީއެމްއިން ކާމިޔާބު ކުރުމަށް، ޒުވާނުންނާއި އަންހެނުންގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ވޯޓު ނެގުމަށް ޓަކައި އިލްމީ، ގާބިލު، ކެރޭ، ހިތްވަރު ހުރި އަންހެނަކު ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ކަމަށް ހަމަޖެހުމަކީ ރައީސް އަބްްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ޕީޕީއެމްއިން އެދޭ ގޮތް ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި މިދިޔަ ދައުރުގައި މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމާއި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުކަން ކުރެއްވީ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދިނުމަކީ ޕީޕީއެމްއިން ތަރުހީބު ދޭނެ ކަމަށް ޔަގީން ކުރާ ކަމަށް އެނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރުކަމަށް ދެން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައިވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވި އަބްދުﷲ ނާސިރު (އައްލޮ) އެވެ. އެކަން ހާމަކޮށް އަބްދުﷲ ނާސިރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ރައްޔިތުންދިން ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިއްޕަވާނެކަމަށެވެ. އަދި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކަށް ވުމުގެ ޝަޢުގުވެރިކަން ހުރިކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި މޭޔަރ ހިމެނޭގޮތަށް 19 ގޮނޑިއެއް ހިމެނެއެވެ. މީގެތެރެއިން މޭޔަރުގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރައްވާފައިވަނީ ޕީޕީއެމް ޓިކެޓްގައި އެގޮނޑިއަށް ވާދަކުރެއްވި ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުއެވެ. މިއީ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު މޭޔަރު އިންތިޚާބުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރު ހޮވާނީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ވޯޓުންނެވެ. މޭޔަރު ހިމެނޭހެން މާލެސިޓީގެ 14 ގޮނޑި ޕީޕީއެމް އިން ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް