ކ. މާލެ
|
14 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 22:51
ސިނޮފަރމް ކޮވިޑް ވެކްސިން
ސިނޮފަރމް ކޮވިޑް ވެކްސިން
ޗައިނާގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުން
ޗައިނާއިން ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒަށް ތަފާތު ދެ ވެކްސިނެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ވިސްނުން!
 
ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތަކުގެ މިނާއި ޑޯޒްތައް ޖަހާނެ ދުރުމިނަށް ބަދަލުގެނަންވެސް ޗައިނާއިން ދަނީ ވިސްނަމުން
 
ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ތަފާތު ދެ ވެކްސިނުން ދިނުމަށް ވިސްނަނީ ވެކްސިނުން ކުރާ އަސަރު އިތުރުކުރުމަށް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޖަހަމުން އަންނަ ވެކްސިންތަކުގެ ތެރެއިން ތަފާތު ދެ ވެކްސިނަކުން ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ޗައިނާއިން ވިސްނަން ފަށައިފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ސެންޓަރ ފޮރ ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން ގެ ޑައިރެކްޓަރ، ގައޯ ފޫ، ވަނީ ކޮވިޑް-19ށް އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިންތަކުގެ ތެރެއިން އެކި ވެކްސިނުން އަސަރުކުރާވަރު ތަފާތުވުމުން، ވެކްސިނުން ކުރާ އަސަރު އިތުރުކުރުމަށް ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ތަފާތު ދެ ވެކްސިނުން ދިނުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ތަފާތު ދެ ވެކްސިނަކުން ޖެހުމުގެ ވިސްނުން ޗައިނާއިން ގެންގުޅޭއިރު، މިގޮތަށް ޖަހާނީ ހަމައެކަނި ޗައިނާގެ ވެކްސިންތޯ ނުވަތަ އެހެން ގައުމުތަކުން އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިން ވެސް މިގޮތަށް ޖަހާނެތޯ އެގައުމުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ގައޯ ފޫ ވިދާޅުވާގޮތުން ތަފާތު ވެކްސިންތައް ޖެހުމުން ވެކްސިނުން މީހާއަށް އަސަރުކުރާވަރު އިތުރުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި މިގޮތަށް ވިސްނަމުންދާއިރު، ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތަކުގެ މިނާއި ޑޯޒްތައް ޖަހާނެ ދުރުމިނަށް ބަދަލުގެނަސް އެންމެ ބޮޑަށް ވެކްސިންގެ އަސަރު ކުރާނެ ގޮތަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ދާއްކާގޮތުން ޗައިނާގެ ވެކްސިންތަކަށް ވުރެ އެހެނިހެން ގައުމުތަކުން އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިންތަކުން އަސަރު ކުރާ ވަރު އިތުރެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޗައިނާގެ ވެކްސިންތަކަކީ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ވެކްސިންތަކަށް ވުރެ ރައްކާކޮށްފައިވާ ބަހައްޓަން ފަސޭހަ ވެކްސިންތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް