raajjemv logo
ޖަރުމަން ލީގު
ބަޔާން އެއްވަރުވިއިރު، ޑޯޓްމުންޑަށް މޮޅެއް
 
ބަޔާނާއި ޔޫނިއަން ބާލިން އެއްވަރުވީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ޑޯޓްމުންޑް މޮޅުވީ ސްޓުޓްގާޓް އަތުން 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
ކ. މާލެ |
ބަޔާނާއި ޔޫނިއަން ބާލިން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ޖަރުމަން ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކާއި ޔޫނިއަން ބާލިން ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވިއިރު، ސްޓުޓްގާޓް އަތުން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ބަޔާނާއި ޔޫނިއަން ބާލިން ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައިވަނީ ބަޔާނުންނެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 68 ވަނަ މިނެޓުގައި ބަޔާނަށް ލީޑު ނަގައިދިން ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ޖަމާލް މުސިއާލާއެވެ. އެކަމަކު މެޗު ނިމެން ފަސް މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް މާކަސް އިންވާޓްސެން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، ޔޫނިއަން ބާލިންނަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ބަޔާން އޮތީ ކުޅުނު 28 މެޗުން ލިބުނު 65 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ދެވަނައިގައި އޮތް އާރްބީ ލައިޕްޒީގަށް 28 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 60 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ބަޔާނާ އެއްވަރުކުރި ޔޫނިއަން ބާލިން އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތްވަނައިގައި 28 މެޗުން 40 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

ސްޓުޓްގާޓާއި ޑޯޓްމުންޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ޑޯޓްމުންޑް މޮޅުވީ 3-2 ން - ގެޓީ އިމޭޖަސް

މީގެ އިތުރުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޑޯޓްމުންޑް މޮޅުވީ ސްޓުޓްގާޓް އަތުން 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ސްޓުޓްގާޓުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި، ލީޑު ނަގާފައިވަނީވެސް އެ ޓީމުންނެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 17 ވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސާސާ ކަލަޑްޒިޗެވެ. އެކަމަކު ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ދެވަނަ މިނެޓުގައި ޖޫޑް ބެލިންހަމް ވަނީ ޑޯޓްމުންޑަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ.

އަދި އޭގެ ފަސް މިނެޓު ފަހުން ކެޕްޓަން މާކޯ ރެއުސް ޑޯޓްމުންޑަށް ލީޑު ނަގައިދިން ނަމަވެސް، މެޗުގެ 78 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑަނިއެލް ޑިޑާވީ ވަނީ ސްޓުޓްގާޓަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ. އެކަމަކު މި މެޗުން ޑޯޓްމުންޑް މޮޅުވީ މެޗު ނިމެން 10 މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އަންސްގާ ކްނަފް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުންނެވެ.

މި މޮޅާއެކު ޑޯޓްމުންޑް އޮތީ ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައި 28 މެޗުން 46 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ޑޯޓްމުންޑް އަތުން ބަލިވި ސްޓުޓްގާޓް އޮތީ ތާވަލުގެ ނުވަވަނައިގައި 28 މެޗުން 39 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް