raajjemv logo
އިޓާލިއަން ލީގު
މިލާން މޮޅުވިއިރު، އިބްރަހިމޮވިޗަށް ރަތެއް
 
ޕާމާ އަތުން މިލާން މޮޅުވީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި މިލާން އޮތީ 63 ޕޮއިންޓާއެކު
އިސްމާޢީލް ޝާހް
ކ. މާލެ |
ޕާމާ އާއި މިލާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން މިލާން މޮޅުވީ 3-1 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ޕާމާ އަތުން އޭސީ މިލާން މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ޒްލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗަށް ރަތް ކާޑެއް ދައްކައިފިއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން މިލާން މޮޅުވީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި މިލާނުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗު ފަށައިގެން އަށްވަނަ މިނެޓުގައި އަންޓެ ރެބިޗް މިލާނަށް ލީޑު ނަގައިދިންއިރު، ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން މިނެޓަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް މިލާނަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިން ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފްރޭންކް ކެސީއެވެ.

އޭގެ ފަހުން މި މެޗުގައި އިބްރަހިމޮވިޗަށް ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދައްކާފައިވަނީ މެޗުގެ 60 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މިއީ ރެފުރީއާ ދިމާލަށް ބުނި އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ދެއްކި ކާޑެކެވެ.

އެއާއެކު މިލާނުގެ އެއް ކުޅުންތެރިއަކު މަދުވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި، މެޗުގެ 66 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕާމާއިން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރިކާޑޯ ގަގްލިއޯލޯއެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ރަފައެލް ލެއާއޯ ވަނީ މިލާނަށް އަލުން ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު މިލާން އޮތީ ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި ކުޅުނު 30 މެޗުން ލިބުނު 63 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް އިންޓަ މިލާނަށް 29 މެޗުން 71 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ތިންވަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްއަށް 29 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 59 ޕޮއިންޓެވެ. މީގެ އިތުރުން މިލާން އަތުން ބަލިވި ޕާމާ އޮތީ ތާވަލުގެ ފުލުން ދެވަނައިގައި 30 މެޗުން 20 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް