raajjemv logo
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު
ބަލި ގަބޫލުކުރައްވައި ޑރ މުއިއްޒުއަށް އަނަސް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
 
އަނަސް ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ރައްޔިތުން ބަސް އިއްވައިފި ކަމަށް
 
އަނަސް ވަނީ އޭނާއަށް ވޯޓު ދިން އެންމެނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައި
 
މިއީ މާލޭގެ މޭޔަރުކަން ޕީޕީއެމުގެ ބޭފުޅަކަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު
ނަހުފާ މުހައްމަދު
ކ. މާލެ |
އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު
ޓްވިޓަރ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވި އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވައި އިންތިޚާބުން ކުރި ހޯއްދެވި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންތިޚާބުގެ މިހާތަނަށް ގުނިފައިވާ ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން، ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒުއަށް 5028 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންފައި ވާއިރު އަނަސް އަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 2970 ވޯޓެވެ. އެހެންކަމުން ބޮޑު ތަފާތަކުން ޑރ.މުއިއްޒު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ޑރ މުއިއްޒު ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީއާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަނަސް ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ބަސް އިއްވައިފި ކަމަށެވެ. އަދި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއާ މެދު ވިސްނައި މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ރުހުން ލިބި ކުރިހޯދޭނެ ގޮތްތަކެއް އެމްޑީޕީން އަލުން ހޯދަން ޖެހިފައިވާކަމަށް ވެސް އަނަސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަނަސް ވަނީ، އޭނާއަށް ވޯޓު ދިން އެންމެނަށް ޝުކުރުއަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

މިއީ މާލޭގެ މޭޔަރުކަން ޕީޕީއެމަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ފާއިތުވި 10 އަހަރު މާލޭގެ ގިނަ ގޮނޑިތަކެއްގައި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ތިބި ނަމަވެސް މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވަނީ މާލެ ސިޓީން ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
56%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
11%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
22%
މޮޔަވެއްޖެ
11%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
11 އޭޕްރިލް 2021 | އާދީއްތަ 16:45
އަހަންމާ
އަނަސް އަކީ ވަރަށް ރަގަޅު މީހެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރަން. މާތްﷲ އަނަސްއަށް ހެޔޮރަހްމަތް ލަައްވާނެ.(އާމީން)