ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 06:56
ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒު ބޭރުގައި ހަދާފައި ކިއު
ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒު ބޭރުގައި ހަދާފައި ކިއު
ރާއްޖެއެމްވީ
ވެކްސިނޭޝަން
އިންތިހާބު އޮންނަ ދުވަހު ވެކްސިން ޖެހުން ނޯންނާނެ
 
ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 255،00ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ވެކްސިން ޖަހާފަ
 
މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ވެސް ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ނުބާއްވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވޭ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އޮންނަ ދުވަހު ވެކްސިން ޖެހުން ނޯންނާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފިއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓްކްޝަން އެޖެންސީން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ މި އެޕްރީލް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ނުގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި އެޕްރީލް މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ވެސް ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ނުބާއްވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަށް ވާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ މި އެޕްރީލް މަހުގެ 12 ނޫނީ 13 އެވެ. އެހެންވެ، އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ވެކްސިން ޖަހަން ޝަރުތު ހަމަވާ އެންމެން ވެސް އޭގެ ކުރިން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ވެކްސިން ޖަހަން އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި ރަމަޟާން މަސް ފެށުމާ ގުޅިގެން މި މަހުގެ 11 އިން 13 އަށް ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ވެކްސިން ޖެހުން އެ ދެ ދުވަހު މެދުކަނޑާލާއިރު، ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 255،00ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ވެކްސިން ޖަހާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެ ލައްކަ މީހުން ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖެހި އިރު ދެން ބާކީ މީހުން ޖަހާފައި ވަނީ ސިނޮފާމް ވެކްސިންއެވެ. ރާއްޖޭގައި ފައިޒާ ވެކްސިން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަނީ ހާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި ވަކި ބަލިތަކެއް ތަހައްމަލުކުރާ މީހުންނަށް އެކަންޏެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ ތެރެއިން 4،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ވެސް ޖަހާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ރާއްޖޭގައި ޑެންގީހުން ފެތުރޭ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެއްޖެ
ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅޭއިރު ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
ނޭޕާލްގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އިތުބާރު އޮތްތޯ ބެލުމަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ނެގި ވޯޓު ބޮޑުވަޒީރު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
މަދިރިން ފެތުރޭ ބަލިތައް ގިނަވާތީ އިމާރާތްކުރާ ސައިޓުތަކުގައި މަދިރި އާލާނުވާނެހެން ސާފުކުރުމަށް އަންގައިފި
އަރިދަފުސް ރޯގާ، އިންފްލުއެންޒާ އަދި ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަށަށް
ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ޑެންގީހުން ފެނޭ، ހުން މަޑުވާތާ ފުރަތަމަ 48 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭނެ: ޑރ.ފައިސަލް
ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރު، މިދިޔަ މަހު 100ށް ވުރެ ގިނަ ކޭސް ފެނިފައިވޭ: އެޗްޕީއޭ
ބޮޑު ޗުއްޓީގެ ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ފެންނަ މިންވަރު އިތުރު: އެޗްޕީއޭ