raajjemv logo
ގްނަބްރީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުން
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ގްނަބްރީއަށް ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުޅެވޭނެ
 
ގްނަބްރީ ވަނީ އަމިއްލަ ގޭގައި ގްނަބްރީ ކަރަންޓީނުވެފައި
 
ލެވަންޑޯސްކީއަށްވެސް ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުޅެވޭނެ
އިސްމާޢީލް ޝާހް
1,103
ކ. މާލެ |
7 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 11:13
ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ސާޖް ގްނަބްރީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ސާޖް ގްނަބްރީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނުން ކުޅޭ މެޗުގައި އޭނާއަށް ނުކުޅެވޭނެކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ކުއާޓާގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ބަޔާނާއި ޕީއެސްޖީ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ޖަރުމަނުގައި ކުޅެން ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ. އަދި ކުއާޓާގެ ދެވަނަ ލެގު ކުޅޭނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ފްރާންސްގައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ކުއާޓާގެ ފުރަތަމަ ލެގަށް ތައްޔާތުވުމުގެ ގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހު ބަޔާނުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ގްނަބްރީ ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެއެވެ. އެއާއެކު އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ބަޔާނުން ވަނީ ގްނަބްރީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށާއި، ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު، އަމިއްލަ ގޭގައި ގްނަބްރީ ކަރަންޓީނުވެފައިވާ ކަމަށްވެސް ބަޔާނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މެޗުގައި ގްނަބްރީއަށް ނުކުޅެވުމަކީ ބަޔާނަށް ލިބިގެންދާނެ އިތުރު ގެއްލުމެކެވެ. އެގޮތުން ކަކުލަށް ލިބުނު ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ސަބަބުން ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ބަޔާނުގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީއަށްވެސް ނުކުޅެވޭނެކަން މީގެ ކުރިން ވަނީ ޔަގީންވެފައެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ބަޔާނާއި ޕީއެސްޖީ ބައްދަލުކުރާއިރު، މި މެޗުގެ ކުރިން ޕީއެސްޖީގެ ބައެއް މުހިންމު ކުޅުންތެރިންވެސް ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އެގޮތުން އެ ޓީމުގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު މާކޯ ވެރާޓީ އާއި ޑިފެންޑަރު އަލެސަންދްރޯ ފްލޮރެންޒީވެސް ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވާއިރު، މި ދެ ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް މި މެޗުގައި ނުކުޅެވޭނެއެވެ.

މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާގައި ބަޔާނާއި ޕީއެސްޖީ ބައްދަލުކުރާއިރު، މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗުގައިވެސް މި ދެ ޓީމު ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. އެ ފަހަރު ފައިނަލް މެޗުން 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށް، ބަޔާނުން ވަނީ ހަވަނަ ފަހަރަށް ޔޫރަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް