raajjemv logo
އިބްރަހިމޮވިޗް އެއްބަސްވުން އާކުރުން
މިލާނުގެ އެއްބަސްވުން އިބްރަހިމޮވިޗް އަނެއްކާވެސް އާކުރަނީ
 
އިބްރަހިމޮވިޗުގެ އެއްބަސްވުން މި ސީޒަން ނިމުމުން ހަމަވާނެ
 
އިބްރަހިމޮވިޗް މިލާނަށް ބަދަލުވީ 2019 އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު
އިސްމާޢީލް ޝާހް
1,331
ކ. މާލެ |
5 އޭޕްރިލް 2021 | ހޯމަ 19:53
އޭސީ މިލާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްވިޑެންގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ޒްލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް
ގެޓީ އިމޭޖަސް

އޭސީ މިލާނާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އިތުރު އެއް އަހަރަށް އާކުރަން ސްވިޑެންގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ޒްލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

އެހެންކަމުން މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު އަލުން އަނބުރާ މިލާނަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު، އުމުރުން 39 އަހަރުގެ އިބްރަހިމޮވިޗް މިލާނުގެ އެއްބަސްވުން އާކުރާނެ ދެވަނަ ފަހަރެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ އިބްރަހިމޮވިޗް މިލާނާ ގުޅުނީ އެއް އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އަދި ފަހުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އިބްރަހިމޮވިޗް ވަނީ މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް އެއްބަސްވުން އާކޮށްފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން އިބްރަހިމޮވިޗް މިހާރު ވަނީ އިތުރު އެއް އަހަރަށް މިލާނުގައި މަޑުކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. އަދި އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި އައު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާނެ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މިލާނުގެ އެއްބަސްވުން އިބްރަހިމޮވިޗް އާކުރާއިރު، އޭނާ އަންނަނީ މިލާނަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި ފަހުން މިލާނަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު، އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް މިލާނަށް ކުޅެދިން 44 މެޗުގައި 28 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން 2010-2012 އަށް އިބްރަހިމޮވިޗް މިލާނަށް ކުޅެދިންއިރު، އެ ފަހަރު އޭނާ ވަނީ މިލާނަށް ކުޅެދިން 85 މެޗުގައި 56 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި ވަނީ މިލާނާއެކު އިޓާލިއަން ލީގާއި އިޓާލިއަން ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މި ފަހަކަށް އައިސް އިބްރަހިމޮވިޗުގެ ކުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަވެގެންދިޔައިރު، 2016 ވަނަ އަހަރު ސްވިޑެންގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލި ފޯވާޑް ދާދި ފަހުން ވަނީ އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް އަލުން ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް