raajjemv logo
ސްޕެނިޝް ލީގު
ސެވިއްޔާ އަތުން އެތުލެޓިކޯއަށް ނާކާމިޔާބު
 
ސެވިއްޔާ އަތުން އެތުލެޓިކޯ ބަލިވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އެތުލެޓިކޯ އޮތީ 66 ޕޮއިންޓާއެކު
އިސްމާޢީލް ޝާހް
1,401
ކ. މާލެ |
5 އޭޕްރިލް 2021 | ހޯމަ 10:19
ސެވިއްޔާ އާއި އެތުލެޓިކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ސެވިއްޔާ މޮޅުވީ 1-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ސެވިއްޔާއިން ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބަލިކޮށްފިއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން އެތުލެޓިކޯ ބަލިވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި ދެ ޓީމުންވެސް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިއިރު، މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ސެވިއްޔާއަށް ވަނީ ލީޑު ނަގަން ޕެނަަލްޓީއެއް ލިބިފައެވެ. އެކަމަކު އެ ޓީމުގެ ލޫކަސް އޮކަމްޕޯސް ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ، އެތުލެޓިކޯގެ ގޯލްކީޕަރު ޔެން އޮބްލަކް ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 70 ވަނަ މިނެޓުގައި ސެވިއްޔާއިން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މާކޮސް އަކޫނާއެވެ.

މިއީ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ، މި ސީޒަނުގެ ލީގުގައި ބަލިވި ތިންވަނަ މެޗެވެ. މި މެޗުން އެތުލެޓިކޯ ބަލިވުމާއެކު، އެ ޓީމާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ކުޑަކުރަން ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާއަށް ވަނީ ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް ލިބިފައެވެ.

ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ކުޅުނު 29 މެޗުން 66 ޕޮއިންޓާއެކު އެތުލެޓިކޯ އޮތްއިރު، ދެވަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް 29 މެޗުން ވަނީ 63 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. އަދި ތިންވަނައިގައި ބާސާ އޮތީ 28 މެޗުން 62 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެހެންކަމުން ލީގުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ރެއާލް ވަޔަޑޮލިޑް އަތުން ބާސާ މޮޅުވެއްޖެނަމަ، އެއްވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯއާ އެއް ޕޮއިންޓަށް ގާތަށް ޖެހިލެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް