raajjemv logo
ފެރޯސް ގޯލްޑެން ޕެރޭޑް
ތިންހާސް އަހަރު ކުރިން މަރުވެފައިވާ ރަސްރަނިންގެ ޕެރޭޑެއް
 
ޕެރޭޑުގައި ޖުމްލަ 22 ރަސްރަސްކަލުންނާއި ރަނިންގެ ގަބުރު އުފުލޭނެ
 
މި ޕެރޭޑަކީ ފުސްތާތުގެ އާ ދާރުލްއާސާރަށް ގަބުރުތައް އުފުލުމަށް ބޭއްވޭ ޕެރޭޑެއް
 
ކޮންމެ ގަބުރެއް ވެސް އުފުލާނީ ޖަރީކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްގައި
 
މިއީ މިސްރުގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބުނު ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ހިންގާ ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް
ނަހުފާ މުހައްމަދު
32,298
ކ. މާލެ |
3 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 20:35
ކުނިނުވާގޮތަށް ހަދާފައިވާ ޝާހީ ގަބުރެއް
ގޫގުލް

މީގެ 3000 އެތައް އަހަރެއް ކުރިން މަރުވެފައިވާ ރަސްރަނިންގެ ޕެރޭޑެއް މިސްރުގައި ބޭއްވުމުގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ނިމިއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ރޭ މިސްރުގެ ވެރިރަށް ގާހިރާގެ މަގުތަކުގައި ބޭއްވޭ ޕެރޭޑުގައި ކުނިނުވާގޮތަށް ހަދާފައިވާ ޖުމްލަ 22 ރަސްރަސްކަލުންނާއި ރަނިންގެ ގަބުރު ބައިވެރިކޮށްފައިވެއެވެ. މި ޕެރޭޑަކީ ފުސްތާތުގެ އާ ދާރުލްއާސާރަށް ގަބުރުތައް އުފުލުމަށް ބޭއްވޭ ޕެރޭޑެކެވެ.

މިސްރުގެ ތަހުރީރު މައިދާނުގައި ހުންނަ ދާރުލްއާސާރުން، ޕެރޭޑަށް މި ގަބުރުތައް ނެރޭނީ ރަސްމީ އިއްޒަތުގައެވެ. ކޮންމެ ގަބުރެއް ވެސް އުފުލާނީ ޖަރީކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްގައެވެ. އެއިން ކޮންމެ އުޅަނދެއްގެ ވަށައިގެން ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް ފެނިގެންދާނެއެވެ. އެގޮތުން ޒާތްޒާތުގެ ހެދުން އަޅައިގެން ތިބޭ މީހުނާއި، އަސްތަކާއި، މިއުޒިކީ ހަރަކާތްތައް ކޮންމެ އުޅަނދެއްގެ ވަށައިގެން ފެނިގެންދާނެކަމަށް މިސްރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ބުނެއެވެ.

"ފެރޯސް ގޯލްޑެން ޕެރޭޑް" ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ މި ޕެރޭޑުގައި ނީލަކޯރުގެ އައްސޭރިފަށުން ކުރީގެ ވެރިރަށް އަލްފުސްތާތުގައި އަލަށް ބިނާކުރި ގައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް، ގަބުރުތައް އުފުލޭނެއެވެ.

މި ޕެރޭޑުގައި އުފުލޭނީ، 17 ވަނަ ގަރުނާއި 20 ވަނަ ގަރުނާއި ދެމެދު ވެރިކަންކުރި 18 ރަސްކަލުންނާއި، ހަތަރު ރަނިންގެ ގަބުރެވެ. މިތަނުން ގިނަ ގަބުރު ފެނިފައިވަނީ، 1800ގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅުގައެވެ.

ޕެރޭޑުގައި އުފުލޭ ގަބުރުތަކުގެ ތެރޭގައި، ރަމްސީސް-2 (19 ވަނަ ސުލާލަތުގެ ތިންވަނަ ފިރްއައުނު) އާއި، އަހްމަސު ނިފްތާރީ (18 ވަނަ ސުލާލަތުގެ ދެވަނަ ފިރްއައުނުގެ މަންމަ) އާއި، ރަމްސީސް 5 ( 12 ވަނަ ސުލާލަތުގެ ހަތަރުވަނަ ފިރްއައުނު) ގެ ގަބުރު ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ތާރީޚީ މި ހަރަކާތަކީ، ކޮވިޑް ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން މިސްރުގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބުނު ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ ޚާއްސަ ހަރަކާތެކެވެ. މީގެ ސަބަބުން، މިސްރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް މާހިރުން ލަފާކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
59%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
6%
ދެރަ ވެއްޖެ
15%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
10%
މޮޔަވެއްޖެ
9%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް