raajjemv logo
ކޮވިޑް-19 ތުރުކީގެ ހާލަތު
ތުރުކީގައި ހުކުރު ދުވަހު ރިކޯޑް މިންވަރަކަށް މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފި
 
ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުން ދިޔުމުން ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރަން ވަނީ ފަށާފައި
 
ތުރުކީގައި ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 3.4 މިލިއަނަށް އަރާފައި
 
ހުކުރު ދުވަހު 42،308 މީހުންނަށް ވަނީ ކޮވިޑް ޖެހިފައި
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
2,123
ކ. މާލެ |
3 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 06:59
ތުރުކީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ކޮވިޑްގެ ބަލި މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ
ރޮއިޓަރސް

ތުރުކީގައި ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު 42،308 މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާކަމަށް އެގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

މިއީ ޕެންޑަމިކް ފެށުނު ފަހުން ތުރުކީގައި އެއް ދުވަހާ މިހާ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ. ތުރުކީގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވާން ފަށާފައިވަނީ މާޗް މަހުގެ ކުރީކޮޅު ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތައް ދޭން ފެށުމާއެކުއެވެ.

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުން ދިޔުމާއެކު އެގައުމުގެ ރައީސް ތައްޔިބް އުރުދުޣާން ވަނީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ހަފްތާ ބަންދުތަކުގައި އަނެއްކާވެސް މުޅި ގައުމު ލޮކްޑައުންކުރަން ފަށާނެކަމަށް އުރުދުޣާން ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ކުރިޔަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހުވެސް މިފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދާނެކަމަށް އުރުދުޣާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ތުރުކީގައި ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 3.4 މިލިއަނަށް އަރާފައެވެ. އެގައުމުގައި މިބަލީގައި 31،892 މީހުން ވަނީ މިހާތަނަށް އައިއިރު މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
50%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް