raajjemv logo
ޕެނާމާގައި ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
ޕެނާމާގައި އެމަރޖެންސީކޮށް ސްޕަޓްނިކް ވީ ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
 
ސްޕަޓްނިކް ވީގެ 3 މިލިއަން ޑޯޒް ހޯދުމަށް އެދިފައިވޭ
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
2,158
ކ. މާލެ |
2 އޭޕްރިލް 2021 | ހުކުރު 16:24
ޕެނާމާގައި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން
ދި ގާޑިއަން

ޕެނާމާގައި އެމަރޖެންސީކޮށް ސްޕަޓްނިކް ވީ ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފިއެވެ.

އެ ގައުމުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސްޕަޓްނިކް ވީ ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ގައުމީ ވެކްސިން ކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. ޕެނަމާގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ރަޝިއާއިން އުފައްދަމުން އަންނަ ސްޕަޓްނިކް ވީގެ 3 މިލިއަން ޑޯޒް ހޯދުމަށް އެދިފައެވެ.

ފައިޒާ-ބައޯއެންޓެކާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެގައުމަށް 3 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ އިރު، މިހާތަނަށް ލިބިފައިވަނީ 457،000 ޑޯޒްގެ ވެކްސިނެވެ. މީގެ އިތުރުން އެސްޓްރަޒެނިކާގެ 1 މިލިއަން ޑޯޒް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުން އަންނަ އިރު، ކޮވެކްސް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވެސް އެގައުމަށް އިތުރު 1 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ލިބޭނެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޕެނާމާގައި 373،491 މީހުންނަށް ވެކްސިން ދީފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުގައި 355،499 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު، 6000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މި ބަލީގައި ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް