ކ. މާލެ
|
10 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 09:49
ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން
ވެކްސިން ޖެހުމަށް ފަރުވާކުޑަނުކޮށް، ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރޭ: އެޗްޕީއޭ
މިހާތަނަށް ބޮޑުވަރުވެގެން ނިޔާވި ގިނަ މީހުންނަކީ ވެކްސިން ފުރިހަމަނުކުރާ މީހުން
ވެކްސިން ޖެހުން މަދުވެފައިވަނީ ދިން ލުއިތަކުގެ ސަބަބުން

ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިން ޖަހާ މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެފައިވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ތަފާތު ރޯގާތަކާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން އެޗްޕީއޭގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު ޕްރޮގްރާމުގެ ޑިރެކްޓަރު އައިމިނަތު އަރޫޝާ ވިދާޅުވީ ވެކްސިން ޖަހާ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެފައިވާކަމަށެވެ. އެއީ މި ފަހުން ދިން ލުއިތަކުގެ ސަބަބުން ކަަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަރޫޝާ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ބަލީގައި ބޮޑުވަރުވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހައި ރިސްކު މީހުން ހިމެނޭ ކަމަަށެވެ. ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްގެން ބަލީގައި ބޮޑުވަރުވާ މިންވަރު ކުޑަކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، މިހާތަނަށް ބަލީގައި ބޮޑުވަރުވެގެން ނިޔާވެފައިވާ ގިނަ މީހުންނަކީ ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ތިބި މީހުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ފަރުވާ ކުޑަނުކޮށް ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އަރޫޝާ އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ.

މިހާތަނަށް އައިއިރު ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވަނީ 399،140 މީހުންނެވެ. ދެވަނަ ޑޯޒް 385،050 މީހުން ޖަހާފައިވާއިރު، ބޫސްޓަރ ފުރަތަމަ ޑޯޒް 167،132 މީހުން ޖަހާފައިވާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް 1381 މީހުން ޖަހާފައިވާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް އަދިވެސް ކުރިއަށްގެންދާއިރު، ކޮވިޑް ކޭސްތައް މިހާރު އިތުރުވަމުންދާކަމުގެ އިންޒާރު އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ދީފައެވެ. މިގޮތުން މިހާތަނަށް ރާއްޖެެއިން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 185،454 އަށް އަރައިފައެވެ. މިހާތަނަށް މި ބަލީގައި 309 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވަނީ 185 މީހުންނަށެވެ. އޮކްޓޯބަރު މަހު އެ އަދަދު ވަނީ 328 އަށް އިތުރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް