raajjemv logo
ްފްރާންސްގައި ކޮވިޑުގެ ޙާލަތު ގޯސްވުން
ތިންވަނަ ލޮކްޑައުންއާއެކު ފްރާންސްގެ ސުކޫލުތައްވެސް ބަންދު ކުރަނީ
 
ފްރާންސުން މިހާތަނަށް 4.6 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވޭ
 
ފިޔަވަޅުތަކަށް ބޯލަނބައިފިނަމަ އެ ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ކޮވިޑުގެ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތުން އަވަހަށް އަރައިގަނެވުން ގާތް
 
މެކްރޮން ވަނީ ފްރާންސް މިވަގުތު އޮތީ ވަރަށް ނާޒުކު ޙާލަތެއްގައި ކަމަށް ސިފަ ކުރައްވާފައި
ލައިޝާ އަހްމަދު
1,818
ކ. މާލެ |
1 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 07:40
ފްރާންސް- އެ ޤައުމުން މިހާތަނަށް ބައިލައްކައާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ކޮވިޑު ޖެހިގެން މީހުން ނިޔާވެފައިވޭ
ރޮއިޓަރސް

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުވެ ފްރާންސް 3 ވަނަ ފަހަރަށް ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު، ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އެ ޤައުމުގެ ސުކޫލުތައް ބަންދު ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ފްރާންސްގެ ރައީސް އެމަނުއަލް މެކްރޮންއާ ޙަވާލާދީ ބީބީސީގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުން އަންނަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން އެ ޤައުމުގެ ސުކޫލުތައް ބަންދުކޮށް، އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އަދި މި ނިންމުން ގާތްގަނޑަކަށް 3 ހަފްތާ ވަންދެން ދެމި އޮންނާނެކަމަށް މެކްރޮން ވިދާޅުވިއެވެ. މިހިނގާ މާރޗު މަހުގެ ކުރީކޮޅުން ފެށިގެން އެ ޤައުމުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ލޮކްޑައުންގެ ފިޔަވަޅުތައް ޤާއިމު ކުރަމުންދާއިރު، އެ ޤައުމުގައި ކޮވިޑުގެ ޙާލަތުވެސް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ ގޯސްވަމުންނެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޤައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މެކްރޮން ވަނީ ފްރާންސް މިވަގުތު އޮތީ ވަރަށް ނާޒުކު ޙާލަތެއްގައި ކަމަށް ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އޭޕްރީލް މަސް ފެށިގެންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހިފައިވާކަން މެކްރޮން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް ފުޅާކޮށް ވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭނެކަމަށްވެސް މެކްރޮން ވިދާޅުވިއެވެ.

މެކްރޮން ވިދާޅުވީ، މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބޯލަނބައިފިނަމަ އެ ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ކޮވިޑުގެ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތުން އަވަހަށް އަރައިގަނެވުން ގާތް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މެކްރޮން އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވޯޓަށް އެހުމަށްފަހު، ލޮކްޑައުންގެ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ފްރާންސުން މިހާތަނަށް 4.6 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދުވެސް ވަނީ ލައްކައަކާއި ގާތް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ޤައުމުން ވަނީ ކޮވިޑު ޖެހިގެން 95،495 މީހަކު މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް