raajjemv logo
ލެވަންޑޯސްކީގެ ކަކުލަށް އަނިޔާވުން
ލެވަންޑޯސްކީއަށް ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށްވެސް ނުކުޅެވޭނެ
 
ލެވަންޑޯސްކީއަށް އަނިޔާވީ އެންޑޯރާ އަތުން ޕޮލެންޑް މޮޅުވި މެޗުގެ ތެރެއިން
 
ލެވަންޑޯސްކީ ވަނީ މަދުވެގެން ހަތަރު ހަފުތާއަށް ކުޅުމާ ދުރަށްދާން ޖެހިފައި
އިސްމާޢީލް ޝާހް
ކ. މާލެ |
ބަޔާން މިއުނިކުގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ކަކުލަށް ލިބުނު ސީރިއަސް އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން މިއުނިކުން ކުޅޭ މެޗުގައިވެސް ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީއަށް ނުކުޅެވޭނެކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ލެވަންޑޯސްކީއަށް އަނިޔާވީ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ޔޫރަޕް ކޮލިފައިންގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އެންޑޯރާ އަތުން 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޕޮލެންޑް މޮޅުވި މެޗުގައެވެ. އެ މެޗުގައި ލެވަންޑޯސްކީ ދެ ލަނޑު ޖެހި ނަމަވެސް، އޭގެ ފަހުން ކަކުލަށް އަނިޔާވެ އޭނާ ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އެއާއެކު އެ މެޗަށްފަހު ލެވަންޑޯސްކީގެ އިތުރު ޓެސްޓުތައް ހެދިއިރު، މަދުވެގެން 10 ދުވަހަށް އޭނާ ކުޅުމާ ދުރަށްދާން ޖެހިފައިވާކަން ޕޮލިޝް އެފްއޭއިން މީގެ ކުރިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެކަމަކު އަނިޔާއާ ގުޅިގެން ލެވަންޑޯސްކީ އަނބުރާ ޖަރުމަނަށް ދިޔައިރު، މަދުވެގެން ހަތަރު ހަފުތާއަށް އޭނާ ކުޅުމާ ދުރަށްދާން ޖެހިފައިވާކަމަށް ބަޔާނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން އަން އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހާއި، 13 ވަނަ ދުވަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާގައި ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނުން ކުޅޭ މެޗުގައި ލެވަންޑޯސްކީއަށް ނުކުޅެވޭނެއެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާގެ މެޗުތައް އަންނަ މަހު ކުޅޭއިރު، އެއަށްފަހު ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗުތައް ކުޅޭނީ އަންނަ މަހުގެ 27 އާއި 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗުތައް ކުޅޭނީ މެއި މަހުގެ ހަތަރެއް އަދި ފަސްވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެހެންކަމުން ސެމީގެ ފުރަތަމަ ލެގުވެސް ލެވަންޑޯސްކީއަށް ގެއްލޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ލެވަންޑޯސްކީގެ ކަކުލަށް އަނިޔާވިއިރު، އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ޖަރުމަން ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކުން، ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި އޮތް އާރްބީ ލައިޕްޒީގާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ މެޗުގައިވެސް ލެވަންޑޯސްކީއަށް ނުކުޅެވޭއިރު، އެއީ ބަޔާނަށް ލިބިގެންދާނެ ބޮޑު ގެއްލުމެކެވެ.

އެގޮތުން މި ފަހަކަށް އައިސް ބަޔާނުގައި ލެވަންޑޯސްކީ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނައިރު، މި ސީޒަނުގެ ލެވަންޑޯސްކީ މިހާތަނަށް ވަނީ ޖަރުމަން ލީގުގައި 35 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އަދި މި ސީޒަނުގައި ބަޔާނާއެކު ހުރިހާ މުބާރާތެއްގައި ލެވަންޑޯސްކީ ވަނީ 42 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް