raajjemv logo
ރެޑްވޭވް
ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ރެޑްވޭވުން ބައެއްތަކެތި އަނެއްކާވެސް އަގުހެޔޮކޮށްފި
 
ރޯދަމަހުގައިވެސް އަގު ހިފެހެއްޓުމަށް ރެޑްވޭވުން އަމާޒު ހިފާފައިވޭ
ސިމާހާ ނަސީމް
4,453
ކ. މާލެ |
30 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 13:00
ރެޑްވޭވްގެ ފިހާރައެއް
ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރަމަޟާންމަހާ ދިމާކޮށް ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވެގެންދާއިރު، ރެޑްވޭވުން މިވަނީ ކާބޯތަކެތި އެންމެ ހެޔޮއަގުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސްކުރިން ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިހުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފައިވާއިރު، މިފަހަރު އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބައެއް ތަކެތީގެ އަގަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ.

ގޭބިސީތަކުގައި އެންމެ އާންމުކޮށް ރޯދަމަހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އޮރެންޖު، ކެރެޓު، އިނގުރު، ލޮނުމެދު އަދި ލުނބޯގެ އަގު ރެޑްވޭވުން ހެޔޮކޮށްފައިވާއިރު އޮރެންޖެއް 3 ރުފިޔާއަށް، ކެރެޓު ކިލޯއެއް 25 ރުފިޔާއަށް އަދި އިނގުރު ކިލޯއެއް 45 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަމުންދާނެ ކަމަށް ރެޑްވޭވުން ބުނެއެވެ. ލޮނުމެދު ކިލޯއެއް 35 ރުފިޔާއަށް، ލުނބޯ ކިލޯއެއް 30 ރުފިޔާއަށް ވަނީ ހެޔޮ ކޮށްފައެވެ. މިތަކެތި މި އަގުތަކުގައި ރޯދަމަހުގައިވެސް ހިފެހެއްޓުމަށް ރެޑްވޭވުން އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ރެޑްވޭވުގެ އަމާޒަކީ އެންމެ ހެޔޮއަގުގައި ކާބޯތަކެތި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށް ރެޑްވޭވުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
80%
އުފާ ވެއްޖެ
20%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް