ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 10:23
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ
ވިއްސާރާގައި އައްޑުސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކަށް ގެއްލުންވެފައި ވާތީ ދެސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ހާލު ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި
 
ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ގިނަ ގެތަކަކަށް ވަނީ ފެންވަދެފައި
 
ދެ ސިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ ގެއްލުންތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވި
 
ފުވައްމުލަކުން ފެށިގެން އަޑޫއަށް ވައިގަދަވެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ވަނީ ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އައްޑޫސިޓީއަށާއި، ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާތައް ހިނގައި އެކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދިޔުމާއި ގުޅިގެން، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް އެ ދެ ސިޓީގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައިލައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙް ވަނީ އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރ ޢަބްދުﷲ ސޯދިޤާއި، ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ފަލާޙް ޝަރީފަށް ގުޅުއްވާ، ރަށަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމާއި، ރައްޔިތުންގެ ހާލު އައްސަވާފައެވެ. އަދި އެ ދާއިރާތައް ތަމްސީލުކުރައްވާ ބައެއް މަޖިލިސް މެންބަރުންނާ ވެސް ވަކި ވަކިން ފޯނުން ގުޅުއްވައި، ރަށްރަށުގެ މިހާރުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކަކީ ކޮބައިތޯ އޮޅުންފިލުއްވައި، ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އެ ދެ ސިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ ގެއްލުންތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދަވާކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި، އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރުން ފެށިގެން ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި އައްޑޫސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ގިނަ ގެތަކަކަށް ވަނީ ފެންވަދެފައެވެ. އަދި ބައެއް ގޭގޭ ގެ ފުރާޅު ވެސް ވަނީ އެއްލައިލާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ވެއްޓި ބައެއް މަގުތައް ވަނީ ބަންދުވެފައެވެ.

މި ވިއްސާރައިގައި ފުވައްމުލަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެތަކަށް ފެންވަދެ ގޭގައި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނުތަކާއި ފަރުނީޗަރަށް ވެސް ވަނީ ގެއްލުންވެފައެވެ. އަދި ރަށުގެ ދަނޑުބިންތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު ފުވައްމުލަކު ނަރުދަމާ ނިޒާމުން ނަޖިސް ފެން ބޭރުވެ ވަޅުފެނަށް އަސަރު ކޮށްފައިވާތީ ވަޅުފެން ކްލޮރިނޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ސިޓީގެ ހޮސްޕިޓަލުންވަނީ ފަށާފައެވެ.

ފާއިތުވި 24 ގަޑީއިރަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނައި ވާރޭ ވެހުނު ކަމަށް ރިކޯޑް ކޮށްފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ގަމަށެވެ.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީންފެށިގެން، އަޑޫ ސިޓީއަށް ވައިގަދަވެ، ކަނޑުތައް ގަދަވާނެކަމަށް ލަފާ ކޮށް، މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ވަނީ ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައެވެ. އެގޮތުން ގަޑިއަކު 19 މޭލާއި 24 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ލަފާކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕާސަންގެ މަޤާމަށް ހީނާ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުކަމާއި ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައިފި
ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި އާއްމުކޮށްފި
ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސް ފޮނުއްވައިފި
ފްލެޓާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނަށް 4 މަސްފަހުން ދިން ކުރު ޖަވާބު: ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ދޭ!
43 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވައިފައިވާ އަދި އިނާމު އަރުވާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ރެކޯޑު ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަނީ
43 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ހިދުމަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އިނާމު ދެނީ
ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް މިފަހުން އައްޔަންކުރި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރުން: ސަރުކާރުން ބުނަނީ ވެބްސައިޓުގެ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްކަމަށް