ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 13:39
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ، އަހްމަދު އާތިފް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ، އަހްމަދު އާތިފް
ރާއްޖެއެމްވީ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަމާޒު
އަހަރުގެ އަމާޒަށް ވާސިލްވާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު - އާތިފް
ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަންނަން ދުވަސްތަކެއް ނަގާނެ
މިވަގުތު ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރައިގެން މިދަނީ ޗައިނާ މާކެޓާ ނުލައި
ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވާ ތަން ފެނޭ

މިއަހަރު ނިމޭ އިރު، މި އަހަރަށް ކަނޑަޅާފައިވާ އަމާޒަށް ވާސިލުވާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަހްމަދު އާތިފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަރޗް މަހު ރާއްޖެއަށް އެއް ލައްކަ ފަތުރުވެރިން އައުމާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާތިފް ވަނީ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވާތަން ފެންނަމުންދާ ކަމަށާއި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމާޒު ހާސިލްވާނެކަމުގެ އުންމީދު ވަރަށް ބޮޑުކަމަށެވެ.

އާތިފް ވަނީ ޗައިނާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މާކެޓު ކަމަށާއި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރައިގެން މިދަނީ ޗައިނާ މާކެޓާ ނުލާކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ފަތުރުވެރިކަމަށް ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެއް އަންނާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން 2022 ވަނަ އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރޭ އަހަރު ކަމަށާއި އަންނަ އަހަރު ވެގެންދާނީ ވަރަށް ކާމިޔާބު އަހަރަކަށް ކަމަށް އާތިފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތައް ފިލައި ހިނިތުންވުން ލިބިގެންދާނެ އަހަރެއް ކަމަށް އާތިފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަންނަން ދުވަސްތަކެއް ނެގި ނަމަވެސް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ނުވަތަ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ރަނގަޅުވެ 2019 ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަން އޮތް ހާލަތަށް ވާސިލްވާނެ ކަމަށް އާތިފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަރޗް 29 ވަނަ ދުވަހު އެމަހުގެ އެއް ލައްކަ ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ އިރު، މިއީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވާލިފަހުން މަހެއްގެ މައްޗަށް ލައްކަ އަކަށް ވިރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އައި ފުރަތަމަ މަހެވެ. ތިން މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވާލިފަހުން އެއް މަހުން އަނެއް މަހަށް ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ރާއްޖެއަށް 555,494 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ އިރު، މަރޗް މަހުގެ 27ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް 283,383 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް