ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 11:51
ފުވައްމުލަކުގެ ބައެއް ގެތަކަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން
ފުވައްމުލަކުގެ ބައެއް ގެތަކަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ
ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ފުވައްމުލަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ
 
އެ ސިޓީގެ ސްކޫލުތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ
 
ގެއެއްގެ ފުރާޅެއްގެ މައްޗަށް ރުކެއް ވެއްޓިގެން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވޭ
 
ގިނަ ބައެއްގެ މުދަލާއި ތަކެއްޗަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވޭ

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ފެންބޮޑުވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ރާއްޖެއެމްވީއާ ހިއްސާ ކުރައްވަމުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ އެ ސިޓީއަށް ވިއްސާރަ ކުރަންފެށީ މީގެ ދެ ދުވަހެއް ކުރިން ކަމަށެވެ. އަދި އާދިއްތަ ދުވަހު އިތުރަށް މޫސުން ގޯސްވެ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ސިޓީގެ ބޮޑު ބައެއްގައި ފެންބޮޑުވެ ގިނަ ބައެއްގެ މުދަލާއި ތަކެއްޗަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަހުމަދު ވިދާޅުވީ ޕަންޕު ބަހައްޓައިގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ބައެއް ގެތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންވަދެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގެއެއްގެ ފުރާޅެއްގެ މައްޗަށް ރުކެއް ވެއްޓިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް މުހައްމަދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

އަދި މިހާރުވެސް ރައްޔިތުންގެ މުދަލާ ތަކެއްޗަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި ތިން ޓީމަކަށް ބަހާލައިގެން ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އެ ސިޓީގެ ސްކޫލުތައް ވެސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް އެލަރޓްތައް ނެރެމުންދާއިރު އެ އިދާރާއިން ބުނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށާއި ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކަނޑުތައްގަދަވެ، ބާރަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ވިލާގަނޑުގައި 45 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީވެ، ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް)ން ވެސް ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް