އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކުރަމުން ގެންދާ މުޒާހަރާ
އިދިކޮޅު މުޒާހަރާއިން 11 މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި
 
މުޒާހަރާތަކުން ހައްޔަރުކުރާ މީހުން ފުލުހުން އަންނަނީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާ ހިލާފުވުމުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލަމުން
ކ. މާލެ |
އިދިކޮޅުން ހުކުރު ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް–ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މާލޭގައި ސިލްސިލާކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ހުކުރު ދުވަހު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާގައި 11 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ އިސްވެރިން ހުކުރު ދުވަހު މުޒާހަރާ ފަށާފައިވަނީ ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިމަތީގައެވެ. ފުލުހުން ވަނީ އާންމުންނަށް އެ ސަރަހައްދަށް ނުވަދެވޭނެހެން ބެރިކޭޑް ޖަހާ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން އަންނަނީ ސިލްސިލާކޮށް މާލެ ސިޓީގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ. މުޒާހަރާތަކުން ހައްޔަރުކުރާ މީހުން ފުލުހުން އަންނަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފުވުމުން 1،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލަމުންނެވެ.

މިމުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނަމުން އަންނަނީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ އެންގުންތަކާ ޚިލާފުވެ، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތު ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅޭގޮތަށް އަމަލުތައް ބަހައްޓާ ފަރާތްތަކާމެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން އިދިކޮޅުން ކުރިޔަށް ގެންދާ މުޒާހަރާތަކަކީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާ އަދި ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ ޤާނޫނާވެސް ހިލާފަށް ބާއްވަމުން އަންނަ އެއްވުންތަކެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved