ސިނޮފަރމް ވެކްސިން
ދިފާއީ ނިޒާމަށް އެކަށޭނެ މިންވަރަށް އަސަރު ނުކުރާތީ ޔޫއޭއީން ސިނޮފަރމް ވެކްސިންގެ ތިން ޑޯޒު ޖަހަން ނިންމައިފި
 
ތިންވަނަ ޑޯޒު ޖަހާނީ ފުރަތަމަ ދެ ޑޯޒުން ދިފާއީ ނިޒާމުގައި އެކަށޭނެ މިންވަރަށް ވައިރަސްއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ މީހުން ބެލުމަށްފަހު
 
ސިނޮފަރމް ވެކްސިނަކީ 79 އިންސައްތަ ކާމިޔާބު ވެކްސިނެއް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި
ކ. މާލެ |
ސިނޯވެކް ވެކްސިން
ރޮއިޓަރސް

އެކަށޭނެ މިންވަރަށް ދިފާއީ ނިޒާމަށް ސިނޮފަރމް ވެކްސިނުން އަސަރު ކުރަމުން ނުދާތީ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމެރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ން އެ ވެކްސިނުގެ ތިން ޑޯޒު ޖަހަން ނިންމައިފިއެވެ.

ޔޫއޭއީގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސިނޮފަރމް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ދެ ޑޯޒުންވެސް އެކަށޭނެ މިންވަރަށް ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ނިޒާމް ކޮވިޑާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ވެކްސިންގެ ތިންވަނަ ޑޯޒު ޖަހަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޔޫއޭއީގެ ޖީ24 ހެލްތު ކެއަރގެ ޗީފް ރިސާޗަރ ވަލީދް ޒާހިރު ވިދާޅުވީ ސިނޮފަރމް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުމާއިއެކު ހެދި ތަހުލީލުތަކުން މިހާތަނަށް ފުރަތަމަ ދެ ޑޯޒުންވެސް ގިނަ މީހުންގެ ދިފާއީ ނިޒާމުގައި ކޮވިޑާއި ދެކޮޅަށް ސިނޮފަރމް ވެކްސިނުން މަސައްކަތް ނުކުރާކަން ވަނީ ހާމަވެފައި ކަމަށެވެ. އަދި ވެކްސިނުގެ އިތުރު ޑޯޒެއް ޖަހަން ނިންމީ އެހެންވެ ކަމަށް ވަލީދް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަލީދް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ތިންވަނަ ޑޯޒު ޖަހާނީ ފުރަތަމަ ދެ ޑޯޒުން ދިފާއީ ނިޒާމުގައި އެކަށޭނެ މިންވަރަށް ވައިރަސްއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ މީހުން ބެލުމަށްފަހުގައި ކަމަށެވެ.

ޔޫއޭއީގެ އިތުރުން ބްރެޒިލުގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިންވެސް ވަނީ ސިނޮފަރމް ވެކްސިންގެ އިތުރު ޑޯޒެއް ޖަހަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގައުމުގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނީ ސިނޮފަރމް ވެކްސިނާއި ގުޅިގެން އިތުރު ތަހުލީލުތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
47%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
3%
އުފާ ވެއްޖެ
10%
ދެރަ ވެއްޖެ
10%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
30%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
27 މާރޗް 2021 | ހޮނިހިރު 01:17
ރާގުންޑާ
އެކައްޗެއްވެސް ޖަހާކަށް އަހަރުން ބޭނުމެއް ނޫން. ގަދަކަމުން ޖަހަނީނު. ކޮން ކޮވިޑެކޭ ކިޔާކަށްތަ.
raajjemv logo

All rights reserved