ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 15:15
ނައިފަރު
ނައިފަރު
ދަ އެޑިޝަން
ނައިފަރު ހޮސްޕިޓަލު މުވައްޒަފެއް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް
ނައިފަރު ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފެއް ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، އެއީ ބަލިމީހުންނާ ގާތުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ މުވައްޒަފެއް- ހޮސްޕިޓަލް މެނޭޖަރ
 
ރަށް މޮނިޓަރިންއަށް ލުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އަދި ކައުންސިލުގެ އިދާރާ ގުޅިގެން ދަނީ ކުރަމުން
 
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
 
ޖައުފަރު ވިދާޅުވީ އެއީ ރ އުނގޫފާރުން ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވި ކޭސްތަކާއި ގުޅުންހުރި ކޭސްއެއް ކަމަށް

ޅ. ނައިފަރު ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފެއް ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ބަލި މީހުންނާއި ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިއަ މުވައްޒަފެއް ކަމަށް އެ ރަށުގައި ހުންނަ ޅ. ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރ ޖައުފަރު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ޖައުފަރު ވިދާޅުވީ އެއީ ރ އުނގޫފާރުން ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވި ކޭސްތަކާއި ގުޅުންހުރި ކޭސްއެއް ކަމަށާއި ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 2 މާޗުގެ ފަހުން އުނގޫފާރަށް ދިއުމަށްފަހު ނައިފަރަށް ދިއަ ފަރާތެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ މީހުން މިހާރު ތިބީ ކަރަންޓީނުގައި ކަމަށާއި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށް ޖައުފަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށް މޮނިޓަރިންއަށް ލުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އަދި ކައުންސިލުގެ އިދާރާ ގުޅިގެން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ރ. އުނގޫފާރުން ކޮވިޑް-19ގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވާތީ، 2 މާރިޗް 2021 ގެ ފަހުން ރ. އުނގޫފާރުގައި އުޅެފައި އަތޮޅުތެރޭގެ އެއްވެސް ރަށަކަށް ގޮސްފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެރަށެއްގެ ހޮސްޕިޓަލް/ހެލްތް ސެންޓަރަށް އެންގެވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި މިތާރީޚްގެ ފަހުން ރ. އުނގޫފާރަށް ގޮސްފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، އުނގޫފާރުން އަނބުރާ ރަށަށް އައި ދުވަހުން ފެށިގެން 10 ދުވަސްވަންދެން ކަރަންޓީނުގައި ތިބުމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އަންގާފާއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ، އުނގޫފާރުން އެނބުރ ރަށަށް ގޮސްފައިވާ މީހުންގެ ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ އިންތިޒާމު އެ ރަށެއްގެ ހެލްތު ސެންޓަރުން ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލުން ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، 2 މާރިޗް 2021 ގެ ފަހުން ރ. އުނގޫފާރުން މާލެއަށް އައިސްފައިވާ ފަރާތްތަކުން މާލެހިޔާ ކައިރީގައި ހުންނަ ފްލޫ ކްލިނިކް، ހުޅުމާލޭ ފްލޫ ކްލިނިކް، އަދި ވިލިމާލޭ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ގޮސް ސާމްޕަލް ނެގުމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވި ކަމުގައި ވިޔަސް އުނގޫފާރުން އަނބުރާ ރަށަށް އައި ދުވަހުން ފެށިގެން 10 ދުވަސްވަންދެން ކަރަންޓީނުގައި ތިއްބެވުމަށާއި، އެރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ މައުލޫމާތު 1676އަށް ހިއްސާކުރެއްވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އަންގާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
80%
0%
0%
20%
ކޮމެންޓް