އެމެރިކާ-އަފްޣާނިސްތާނު
އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީގެ ކުއްލި ދަތުރެއް އަފްޣާނިސްތާނަށް
 
އައުސްޓިން ވަނީ އަދިވެސް އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ގިނަކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި
 
މި ދަތުރުފުޅުގައި އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައީސް އަފްރަޝް ގާނީއާ ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައި
 
މި ދަތުރުފުޅުކޮށްފައި މިވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ސިފައިން އެގައުމުން ބާލާނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ތާރީހު ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް
ކ. މާލެ |
އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ލޮއިޑް އައުސްޓިން
ރޮއިޓަރސް

އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ލޮއިޑް އައުސްޓިން އަފްޣާނިސްތާނަށް ކުއްލި ދަތުރެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ އަފްޣާނިސްތާނަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާނެކަން ކުރިން ހާމަކޮށްފައިނުވާ އިރު، މި ދަތުރުފުޅުކޮށްފައި މިވަނީ އަފްގާނިސްތާނުގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ސިފައިން އެގައުމުން ބާލާނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ތާރީހު ގާތްވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ބީބީސީގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ލޮއިޑް އައުސްޓިންގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައީސް އަފްރަޝް ގާނީއާ ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވާފައި ވީނަމަވެސް މިހާރު އާންމުކޮށްފައިވާ ތާރީހާ ހަމައަށް އަފްޣާނިސްތާނުގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ސިފައިން އެގައުމުން ބޭލުމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އައުސްޓިން ވަނީ މިހާރު ސަމާލުކަން ދޭންވީ ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓުވުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް އަށް ދިން އިންޓަވިއުގައި އައުސްޓިން ވަނީ އަދިވެސް އެގައުމުގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ގިނަކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ސިފައިން އެގައުމުން ބޭލުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް ގޮސްފައި ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުއެވެ. އެއީ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕު ތާލިބާނުންނާ އެކުވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެކެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މި އަހަރުގެ މެއި 1 ގެ ކުރިން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ތިބި އެމެރިކާ ސިފައިން ފައިބާންޖެހޭނެއެވެ.

އެމެރިކާ އާއި ތާލިބާނުންނާ ދެމެދު ވެފައިވާ މި އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ތާލިބާނުން އަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އައުސްޓިން ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެމެރިކާގެ 2،500އެއްހާ ސިފައިން ދަނީ އަދިވެސް ދަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
100%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved