ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2021 | ހޮނިހިރު 23:49
ދިވެހި އަންހެން ކެޑޭޓެއް ކަމަށްވާ ފިރުޝާނާ ތައުފީޤް (ކ)
ދިވެހި އަންހެން ކެޑޭޓެއް ކަމަށްވާ ފިރުޝާނާ ތައުފީޤް (ކ)
އެމްއެންޑީއެފް
ފިރުޝާނާ ތައުފީޤް
ފިރުޝާނާއާމެދު މުޅި ދިވެހި ޤައުމު ފަޚުރުވެރިވޭ: ރައީސް
 
އޭނާއަކީ މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވި ފުރަތަމަ ދިވެހި އަންހެން ކެޑޭޓް
 
މިއީ މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް މިރޮނގުން އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައި ގުނާލެވޭ ކޯހެއް
 
ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފާއި ލޯބި އޭނާއަށް ދަނީ އޮހެމުން

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރޯޔަލް މިލިޓަރީ އެކެޑަމީ ސޭންޑްހަރސްޓްގެ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި އަންހެން ކެޑޭޓެއް ކަމަށްވާ ފިރުޝާނާ ތައުފީޤަށް އެ ކޯހުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ އެވާރޑް ލިބުމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވެ ފިރުޝާނާއަށް "ބެސްޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޫޑެންޓް އެވާރޑް" ލިބިފައިވާއިރު، ރައީސް ސޯލިޙު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ފިރުޝާނާއާމެދު މުޅި ދިވެހި ޤައުމުވެސް ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ފިރުޝާނާއަކީ ސޭންޑްހަރސްޓްގެ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވި ފުރަތަމަ އަންހެން އޮފިސަރުކަންވެސް ރައީސް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ފިރުޝާނާގެ މި އެވާރޑާ ގުޅޭގޮތުން އެމްއެންޑީއެފުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ "ބެސްޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޫޑެންޓް އެވާރޑް" ޙާސިލު ކޮށްފައިވާތީ ފިރުޝާނާގެ ކާމިޔާބީއަށް މަރުޙަބާ ކިޔާފައެވެ. އަދި ފިރުޝާނާގެ މި ކާމިޔާބީއަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލްވެސް ޓްވީޓު ކުރައްވާފައިވާއިރު، މިއީ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވަމުންދާކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ސިފަ ކުރެއެވެ.

މި ކޯހަކީ މިލިޓަރީ އޮފިސަރުން ތަމްރީންކުރާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އަދި މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް މިރޮނގުން އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައި ގުނާލެވޭ ކޯހެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
5%
82%
1%
5%
5%
1%
ކޮމެންޓް
22 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 22:50
ކިނބޫ
ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވަން އެނގޭ؟