raajjemv logo
ޖަރުމަން ލީގު
ލެވަންޑޯސްކީގެ ހެޓްރިކާއެކު ބަޔާނަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
 
ސްޓުޓްގާޓް އަތުން ބަޔާން މޮޅުވީ 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ބަޔާން އޮތީ 61 ޕޮއިންޓާއެކު
އިސްމާޢީލް ޝާހް
ކ. މާލެ |
ބަޔާނާއި ސްޓުޓްގާޓް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ބަޔާން މޮޅުވީ 4-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ޖަރުމަން ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ ހެދި ހެޓްރިކާއެކު، ސްޓުޓްގާޓް އަތުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ބަޔާން މޮޅުވީ 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުން ބަޔާން މޮޅުވިއިރު، މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އެ ޓީމުގެ އެއް ކުޅުންތެރިއަކު ވަނީ މަދުވެފައެވެ. އެއީ މެޗުގެ 12 ވަނަ މިނެޓުގައި ބަޔާނުގެ އެލްފޮންސޯ ޑޭވީސްއަށް ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދެއްކުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މެޗުގެ ކުރީކޮޅު އޭނާއަށް ރަތް ކާޑެއް ދެއްކީ ސްޓުޓްގާޓުގެ ވަޓަރު އެންޑޯއަށް ކުރި ނުރައްކާތެރި ފައުލަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

މި މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ބަޔާނުގެ އެއް ކުޅުންތެރިއަކު މަދުވި ނަމަވެސް، ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ހަތަރު ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 18 ވަނަ މިނެޓުގައި ބަޔާނަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ލެވަންޑޯސްކީއެވެ. އަދި މެޗުގެ 22 ވަނަ މިނެޓުގައި ސާޖް ގްނަބްރީ ބަޔާނަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިންއިރު، އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުން ލެވަންޑޯސްކީ ވަނީ ބަޔާނުގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އަދި މި މެޗުގައި ލެވަންޑޯސްކީ ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ މެޗުގެ 39 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހި ލަނޑުންނެވެ.

މި މެޗުގައި ލެވަންޑޯސްކީ ތިން ލަނޑު ޖެހިއިރު، މިއީ މި ސީޒަނުގެ ޖަރުމަން ލީގުގައި ލެވަންޑޯސްކީ ކާމިޔާބުކުރި 35 ވަނަ ލަނޑެވެ. އަދި މި ސީޒަނުގެ ހުރިހާ މުބާރާތެއްގައި ލެވަންޑޯސްކީ މިހާތަނަށް ވަނީ 42 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބަޔާން މޮޅުވިއިރު، އެ ޓީމު އެއްވަނައިގައި އޮތީ ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކުއެވެ. އެގޮތުން ބަޔާނަށް ކުޅުނު 26 މެޗުން 61 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ދެވަނައިގައި އޮތް އާރްބީ ލައިޕްޒީގަށް ވަނީ 26 މެޗުން 57 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑް ވަނީ ރަށުން ބޭރުގައި ކޮލޯންއާ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެފައެވެ. އެއާއެކު ޑޯޓްމުންޑް އޮތީ ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައި 26 މެޗުން 43 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް