ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2021 | ހޮނިހިރު 23:08
އިކުއެޑޯގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރ ޜޮޑޮލްފޯ ފަރްދާން
އިކުއެޑޯގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރ ޜޮޑޮލްފޯ ފަރްދާން
އޭއެފްޕީ
އިކުއެޑޯގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރ އިސްތިއުފާ ދެއްވުން
އިކުއެޑޯގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
 
އާރޖެންޓީނާއާއި، ޕެރޫގައިވެސް އެފަދަ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެފައިވޭ
 
އެ ޤައުމުގައި ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ ޙިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކެއް ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ދަނީ ބަަލަމުން
 
މިހާރުވެސް ޒެވަލޮސްގެ މައްސަލަތަކެއް ތަޙުޤީޤު ކުރެވެމުންދޭ

އިކުއެޑޯގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރ ރޮޑޮލްފޯ ފަރްދާން މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ފަރްދާން މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި މިވަނީ މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތްތާ 20 ދުވަސްވެސް ނުވަނިސްއެވެ. އެގޮތުން ފަރްދާން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާ މި ދަނޑިވަޅަކީ އެ ޤައުމުގައި ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ ޙިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކެއް ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބަލަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްކަމަށް އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ދާދި ފަހުން އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން، ކުއިޓޯގައި ހުންނަ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ރެއިޑެއްވެސް ޖަހާފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު މިނިސްޓަރ ފަރްދާން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާއިރު، އޭނާ ވިދާޅުވީ، އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ އަމިއްލަ ސަބަބުތަކަކާ ހުރެ ކަމަށެވެ. ފަރްދާންގެ ކުރިން ހެލްތް މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވި ޖުއާން ކާރލޯސް ޒެވަލޮސްވެސް އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އޭނާއާ ގުޅިގެން ފެންމަތިވި ތުހުމަތުތަކަކާ ގުޅިގެންކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އެގޮތުން މިހާރުވެސް ޒެވަލޮސްގެ މައްސަލަތަކެއް ތަޙުޤީޤު ކުރެވެމުންދާކަމަށް އަލްޖަޒީރާއިން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އިކުއެޑޯގައި ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގަމުން ދިޔައިރު، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ފްރަންޓަލައިން އޮފިޝަލުންނާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އިސްކަން ދިނުމަށް އޮތީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ޤައުމުން ވަނީ މި ގިންތީގެ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ގިނަ ވެކްސިންތަކެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި، ނޫސްވެރިންނާއި، އެހެނިހެން ގިންތީގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދީފައެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ފެންމަތިވުމާއެކު، ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެކަމުގެ ޝަކުވާވެސް ކޮށްފައެވެ.

އިކުއެޑޯއިން މިހާތަނަށް 309،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ. އަދި 16،400ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެ ޤައުމުން ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް 120،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެ ޤައުމަކީ ލެޓިން އެމެރިކާގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ ޙިޔާނަތްތަކެއް ފެންމަތިވި މަދު ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ޤައުމެކެވެ. އިކުއެޑޯގެ އިތުރުން، އާރޖެންޓީނާއާއި، ޕެރޫގައިވެސް އެފަދަ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް