ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 21:12
މިއުޒިއަމް އޮފް އިސްލާމިކް އަރޓްއަށް ރައީސް ސޯލިހު ޒިޔާރާތްކުރެއްވުން
މިއުޒިއަމް އޮފް އިސްލާމިކް އަރޓްއަށް ރައީސް ސޯލިހު ޒިޔާރާތްކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހު ޤަތަރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
މިއުޒިއަމް އޮފް އިސްލާމިކް އަރޓްއަށް ރައީސްގެ ޒިޔާރަތް: އިސްލާމީ ތާރީހު ދަސްކުރަން ބޭނުންނަމަ މިއީ ޚަޒާނާއެއް
 
އެތަނަކީ އިސްލާމީ ތާރީހާއި ދީނީ ސަޤާފަތްތައް އިތުރަށް ދަސްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޚަޒާނާއެއްކަމަށް ރައީސް ލިޔުއްވާފައިވޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޤަތަރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ގައުމުގެ ދޯހާގައި ހުންނަ މިއުޒިއަމް އޮފް އިސްލާމިކް އަރޓްއަށް ޒިޔާރާތްކުރައްވައިފިއެވެ.

Advertisement

މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ފެއްޓެވި މި ދަތުރުފުޅުގައި މިއުޒިއަމް އޮފް އިސްލާމިކް އަރޓްއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ އެ އެތަނަށް ޒިޔާރާތްކުރާ މީހުންގެ ރިވިއު ލިޔާ ގެސްޓު ފޮތުގައި އެތަނަކީ އިސްލާމީ ތާރީހާއި ދީނީ ސަޤާފަތްތައް އިތުރަށް ދަސްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޚަޒާނާއެއް ކަމަށް ރައީސް ލިޔުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ހޯމަ ދުވަހު ޤަތަރުގެ އަމީރުގެ އަނބިކަނބަލުން ޖަވާހަރް ބިންތި ހަމަދު ބިން ސުހައިމް އަލް ތާނީ ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދަށް ދެއްވި ޕްރައިވެޓް ލަންޗަކަށްވެސް ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް ޤަތަރުގެ އަމީރު ތަމީމް ބިން ހައްމާދުއާވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ދެގައުމުގެ ގުޅުން ގާއިމްކޮށް ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ރައީސް ޤަތަރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަށް ފަހު މި މަހުގެ 17ގައި ދެކަނބަލުން ބަންގްލަދޭޝަށްވެސް ވަޑައިގަންނަވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ރައީސް ސޯލިހުގެ މި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި "ބަރތު ސެންޓެނަރީ އޮފް ޝެއިޚް މުޖީބުއްރަޙްމާން"ގެ ރަސްމީ ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމުގެ އިތުރުން ބަނގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމާއި އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެކިދާއިރާތަކުން ދެގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
40%
0%
0%
40%
0%
20%
ކޮމެންޓް
16 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 17:01
ހަސަނުުު
ރަގަލު