raajjemv logo
ޖަރުމަން ލީގު
ލެވަންޑޯސްކީގެ ލަނޑާއެކު ބަޔާނަށް މޮޅެއް
 
ބްރެމެން އަތުން ބަޔާން މޮޅުވީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ލެވަންޑޯސްކީ ވަނީ ލީގުގައި 268 ވަނަ ލަނޑު ޖަހާފައި
އިސްމާޢީލް ޝާހް
ކ. މާލެ |
ބްރެމެން އާއި ބަޔާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ބަޔާން މޮޅުވީ 3-1 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޖަރުމަން ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ ލަނޑު ޖެހި މެޗުން ވާޑާ ބްރެމެން އަތުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން ބަޔާން މޮޅުވީ ބްރެމެން އަތުން 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި ބަޔާނުން ލީޑު ނަގާފައިވަނީ މެޗުގެ 22 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލެއޯން ގޮރެޓްޒްކާއެވެ. އަދި މެޗުގެ 35 ވަނަ މިނެޓުގައި ސާޖް ގްނަބްރީ ވަނީ ބަޔާނަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި މެޗުގައި ބަޔާނުން ކާމިޔާބުކުރި ތިންވަނަ ލަނޑު ލެވަންޑޯސްކީ ޖަހައިދިނީ މެޗުގެ 67 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި މެޗުގައި ބްރެމެނުން ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗު ނިނެމް ހަތަރު މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ޖަހައިދިނީ ނިކްލަސް ފުލްކާގެވެ.

މި މެޗުގައި ލެވަންޑޯސްކީ ލަނޑު ޖެހިއިރު، މިއީ ޖަރުމަން ލީގުގައި އޭނާ ކާމިޔާބުކުރި 268 ވަނަ ލަނޑެވެ. އެއާއެކު ލީގުގައި ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދީގެން ފިޗާ ހަދާފައިވާ ރިކޯޑާ ލެވަންޑޯސްކީ ވަނީ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން ލެވަންޑޯސްކީ އަށްވުރެ ގިނައިން ޖަރުމަން ލީގުގައި ލަނޑު ޖެހި ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިއަކީ ކުރީގެ ފޯވާޑް ގާޑް މުލާއެވެ. މި ލިސްޓުގެ ކުރީގައި މުލާ އޮތީ 365 ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބަޔާން މޮޅުވިއިރު، އެ ޓީމު އެއްވަނައިގައި އޮތީ ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކުއެވެ. އެގޮތުން ބަޔާނަށް ކުޅުނު 25 މެޗުން 58 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ދެވަނައިގައި އޮތް އާރްބީ ލައިޕްޒީގަށް ވަނީ 24 މެޗުން 53 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ހާތާ ބާލިން އަތުން 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑް ވަނީ ލީގުގެ ފަސްވަނައަށް ޖެހިލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް