ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2021 | ހުކުރު 13:57
ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އޭއެފްސީ
ކޮލިފައިންގ މެޗުތައް ތާވަލުކުރުން
ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޮލިފައިންގ މެޗުތައް ޗައިނާގައި
 
މެޗުތައް އޮންނާނީ މެއި 31 އިން ޖޫން 15 އަށް
 
ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެއަށް ބާކީ ތިން މެޗު އެބައޮތް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފިކޭޝަނުގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕް އޭގެ ބާކީ ހުރި މެޗުތައް ޗައިނާގައި ކުޅެން އޭއެފްސީން ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮލިފައިންގ މެޗުތައް ސެންޓްރަލައިޒްކޮށްގެން ބާއްވަން އޭޝިއާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ، އޭއެފްސީން ނިންމީ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުން އަދި މިހާތަނަށް އެއްކޮށް އަރައިގަނެވިފައި ނުވާތީއެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕުގެ މެޗުތައް އަންނަ މެއި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާގައި ކުޅެން މިހާރު ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކޮލިފައިންގ މެޗުތައް ޗައިނާގައި ކުޅޭއިރު، ރާއްޖެއަށް ބާކީ ތިން މެޗު އެބައޮތެވެ. އެއީ ޗައިނާ އާއި، ސީރިއާ އަދި ފިލިޕީންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗުތަކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ސީރިއާ މެޗަކީ ރާއްޖޭގެ ހޯމް މެޗެކެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ކޮލިފައިންގ މެޗުތައް މިހާތަނަށް ތިން ފަހަރަށް ފަސްކޮށްފައިވާއިރު، މިދިޔަ އަހަރު މާޗު މަހު ކުޅެން އޮތް މެޗުތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަސްކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި ނޮވެމްބަރު މަހު މެޗުތައް ކުޅުމަށެވެ. އެކަމަކު ފަހުން މި އަހަރުގެ މާޗު މަހާއި ޖޫން މަހުގައި މެޗުތައް ކުޅުމަށް ތާވަލުކުރުމަށްފަހު، އެންމެ ފަހުން ނިންމީ ސެންޓްރަލައިޒްކޮށްގެން މެއި މަހާއި ޖޫން މަހު ހުރިހާ މެޗެއް ކުޅުމަށެވެ.

އޭއެފްސީން މިހާރު ތާވަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޖޫން މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ނިންމާލާއިރު، ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފައިނަލް ބުރުގެ ކުޅުން ފެށުމަށް އޭއެފްސީގެ ކޮމްޕެޓިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން ހަތަރު ޤައުމެއް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވާއިރު، ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އޮތީ ހަތަރު މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕުގެ ހަތަރުވަނައިގައެވެ. ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން 15 ޕޮއިންޓާއެކު ސީރިއާއެވެ. ޗައިނާ ހަތަރު މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނައިގައި އޮތްއިރު، ތިންވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާ ފިލިޕީންސެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަހަތުން ފަސްވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗު ކުޅެ ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައިނުވާ ގުއާމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
67%
33%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް