ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2021 | ބުދަ 11:07
ލުތުފީ އެނބުރި މާލެއަށް އަދި ދުވަހުގެ މަންޒަރެއް
ލުތުފީ އެނބުރި މާލެއަށް އަދި ދުވަހުގެ މަންޒަރެއް
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
ލުތުފީ ފިލި މައްސަލަ
ލުތުފީ ފިލި މައްސަލައިގައި 7 މަހާއި 18 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި
 
އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރި ބަޣާވާތުގެ ހުކުމުގައި ބާކީ އޮތީ ތިން އަހަރު
 
އޭނާ ލަންކާ ފުލުހުންނާ އަމިއްލައަށް ހަވާލުވެގެން މާލެ ގެނައީ 2019ގައި
 
އޭނާ ފިލީ 2010 ވަނަ އަހަރު

ނޮވެމްބަރ ތިނެއްގައި ރާއްޖެއަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގެ މޭސްތިރިޔާ ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ބަޣާވާތުގެ ކުށުގައި ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަނިކޮށް ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާލުމުން ފިލައިގެން އުޅުނު މައްސަލައިގައި 7 މަހާއި 18 ދުވަހަށް އޭނާ ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުދަ ދުވަހު ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ލުތުފީގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއަށް އިއުތިރާފްވެ އެންމެ ލުއި އަދަބެއް ދިނުމަށް އެދިފައިވަނީ މިހިނގާ މާރޗު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ވެސް ލުތުފީ ވަނީ މި މައްސަލައިގެ ނިޔާ އިއްވަވާއިރު، ގޭބަންދުގައި ހުރެވޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް އެދިފައެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ޙުކުމް ގޭބަންދަށް ބަދަލު ކުރެވިދާނެތޯ ލުތުފީ ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި ޖަލުގައި 23 އެއްހާ އަހަރު ހޭދަވާން ގާތްވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ލުތުފީ ބުނީ، ބަލި ޙާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ޙުކުމް ގޭބަންދަށް ބަދަލު ކުރައްވައިފިނަމަ ޝުކުރުވެރި ވާނެ ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުން ބުނީ، ދައުލަތުން ދައުވާ ހުށަހަޅަން ޖެހުނު ސަބަބަކީ ވެސް ބޭސް ފަރުވާއަށް ދިއުމަށްފަހު އެނބުރި ނައުމުން ކަމަށެވެ. އެއާއެކު، ޖަލު ޙުކުމް ފިޔަވައި އިތުރު އަދަބެއް ދިނުމަށް ދައުލަތުން ވަނީ އިއުތިރާޒު ކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރައްވައި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ވިދާޅުވީ، މިއީ ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގެ 5 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ އަސާސީ އަދަބަކީ 9 މަހާއި 18 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުންކަން ފާހަގަކޮށް ގާޒީ ވިދާޅުވީ، ލުތުފީ ދައުވާއަށް އިއުތިރާފް ވެފައިވާތީ އަދަބުގެ އަސާސީ މިންގަނޑު 1 ދަރަޖަ ދަށްކޮށް، 7 މަހާއި 18 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ބަޣާވާތުގެ ކުށުގައި އުމުރު ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާފައިވަނިކޮށް، ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އޭނާ ފޮނުވާލީ 2010 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭރު ހޯމް މިނިސްޓްރީން އޭނާ ފޮނުވީ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ބޭސްފަރުވާކުރުމަށް 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގައި އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ވަގުތީ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ ދަށުންނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އޭރުން ފެށިގެން ސްރީ ލަންކާގައި އެއްވެސް ލިޔެކިއުމެއް ނެތި ފިލައިގެން އުޅުމަށް ފަހު އެގައުމުގެ ފުލުހުންނާ އަމިއްލައަށް ހަވާލުވީ 2019 ގައެވެ. އޭރު އެގައުމުގައި ހިނގި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަކާ ގުޅިގެން ވިސާ ނެތް މީހުންނާ މެދު ވަރަށް ހަރުކަށިކޮށް އަމަލުކުރަމުންދަނިކޮށް ލުތުފީ އަމިއްލައަށް ހަވާލުވީ ސަލާމަތްވުމަށް ކަމަށް ވެސް ބުނެއެވެ.

އޭނާ ރާއްޖެ ގެނައީ ހަމަ އެ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައެވެ. އޭނާ މިނިވަންކަން މަތީގައި އެއްވެސް ކުށެއް ނެތް މީހެއް ފަދައިން އިއްޒަތާއި ގަދަރުގައި ގެނައި ކަމަށް ބުނެ އެތައް ބައެއް އެކަމާ ފާޑު ވެސް ކިއެވެ.

2019 ގައި މާލެ ގެނައި އިރު ބަޣާވާތުގެ ކުށުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމުގައި ބާކީ އޮތީ ހަތަރު އަހަރެވެ. އެ ހުކުމުގެ ބާކީ ބައި ތަންފީޒުކުރަން ޖަލުގައި ބާއްވައިގެން އޭނާ ފިލި މައްސަލައިގައި އޭނާއަށް އުފުލާފައި ވަނީ މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒަކުން ފިލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
11%
33%
11%
33%
11%
0%
ކޮމެންޓް