raajjemv logo
ސްޕެނިޝް ލީގު
އެތުލެޓިކޯ އަތުން ފަހު ވަގުތު ރެއާލް ސަލާމަތްވެއްޖެ
 
އެތުލެޓިކޯ އާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަަރުވީ 1-1 ން
 
ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައި ރެއާލް އޮތީ 54 ޕޮއިންޓާއެކު
އިސްމާޢީލް ޝާހް
1,924
ކ. މާލެ |
8 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 01:03
އެތުލެޓިކޯ އާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު އެއްވަަރުވީ 1-1 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން ފަހު ވަގުތު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ.

އެތުލެޓިކޯގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ޑާބީ މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި ރެއާލުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ނަމަވެސް، މެޗު ފަށައިގެން 15 ވަނަ މިނެޓުގައި އެތުލެޓިކޯއިން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މި ސީޒަނުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒެވެ. މިއީ މި ސީޒަނުގެ ލީގުގައި ސުއަރޭޒް ޖެހި 17 ވަނަ ލަނޑެވެ.

އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން މި މެޗުގައި ރެއާލުން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިއިރު، އެ ހަމަލާތަކުގެ ހުރަހަކަށްވީ މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އެތުލެޓިކޯގެ ގޯލްކީޕަރު ޔެން އޮބްލަކެވެ. އެކަމަކު މެޗު ނިމެން ދެ މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ރެއާލުން ވަނީ މެޗުގައި ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. އޭރިއާތެރިން ކަސެމީރޯ ދިން ޕާހަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިތުބާރު ފޯވާޑް ކަރިމް ބެންޒެމާއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އެތުލެޓިކޯ އޮތީ ކުޅުނު 25 މެޗުން ލިބުނު 59 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާ އަށް 26 މެޗުން 56 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ތިންވަނައިގައި ރެއާލް އޮތީ 26 މެޗުން 54 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް