ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 00:44
ސިޓީ އާއި ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ 2-0 ން
ސިޓީ އާއި ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ 2-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ސިޓީގެ މޮޅުވުމުގެ ރިކޯޑަށް ނިމުން އައިރު، ލިވަޕޫލް އަނެއްކާވެސް ބަލިވެއްޖެ
 
ސިޓީ އަތުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ލިވަޕޫލް ބަލިވީ ފުލަމް އަތުން 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަތުން ބަލިވެ، މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ދަމަހައްޓަމުން އައި މޮޅުވުމުގެ ރިކޯޑަށް ނިމުން އަތުވެއްޖެއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ސިޓީ ބަލިވީ ޔުނައިޓެޑް އަތުން 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުގެ ކުރިން ސިޓީ އެންމެ ފަހުން ބަލިވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕަ އަތުންނެވެ. އަދި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ވެސްޓް ބްރޮމާ އެއްވަރުވި ފަހުން، ހުރިހާ މުބާރާތެއްގައި ކުޅުނު 21 މެޗުން ސިޓީ ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ 15 މެޗުވެސް ހިމެނެއެވެ.

ސިތީގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މި މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗު ފަށައިގެން ދެވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭޒްއެވެ. މިއީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޔުނައިޓެޑުގެ އެންތަނީ މާޝިއަލަށް ސިޓީގެ ގަބްރިއެލް ޖީސޫސް ކުރި ފައުލަކަށް ރެފުރީ ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ. އަދި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ފަސްވަނަ މިނެޓުގައި މާކަސް ރަޝްފޯޑް ދިން ޕާހަކުން ލޫކް ޝޯ ވަނީ ޔުނައިޓެޑަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު ޔުނައިޓެޑުން ލީގުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ބަލިނުވެ 22 މެޗު ހަމަކުރިއިރު، އެ ޓީމުން ވަނީ ސިޓީގެ ލީޑު 11 ޕޮއިންޓަށް ކުޑަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެއްވަނައިގައި އޮތް ސިޓީއަށް ކުޅުނު 28 މެޗުން 65 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ދެވަނައިގައި އޮތް ޔުނައިޓެޑަށް ވަނީ 28 މެޗުން 54 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ.

ލިވަޕޫލާއި ފުލަމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ފުލަމް މޮޅުވީ 1-0 ން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

މީގެ އިތުރުން ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ބަލިވީ ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި އޮތް ފުލަމް އަތުން 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ލިވަޕޫލް ބަލިވިއިރު، މިއީ ލިވަޕޫލުގެ ތާރީޚުގައި ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޖެހިޖެހިގެން ހަ މެޗުން އެ ޓީމު ބަލިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި މިއީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލީގުގައި މޮޅެއް ނުލިބި ލިވަޕޫލުން ނިންމާލި އަށްވަނަ މެޗެވެ.

ފުރަތަމަ އެގާރައަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން މި މެޗަށް ލިވަޕޫލް ނުކުތްއިރު، މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ އާދައިގެ ކުޅުމެކެވެ. އެއާއެކު މި ހާފުގެ ފަހު މިނެޓުގައި މަރިއޯ ލެމީނާ ވަނީ ފުލަމަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ. މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ލިވަޕޫލުން ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނައިރު، މި ހާފުގެ ކުރީކޮޅު ލިވަޕޫލުގެ ޑިއޯގޯ ޔޮޓާ ފޮނުވާލި ނުރައްކަތެރި ހަމަލާއެއް، ފުލަމުގެ ގޯލްކީޕަރު ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ލިވަޕޫލުގެ ސަޑިއޯ މާނޭ ބޮލުން ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް ވަނީ ގޯލުގެ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ލިވަޕޫލް އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތްވަނައިގައި 28 މެޗުން 43 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ލިވަޕޫލް ބަލިކުރި ފުލަމް އޮތީ ތާވަލުގެ ފުލުން ތިންވަނައިގައި 28 މެޗުން 26 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް