ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 17:46
ރައީސް ސޯލިހު ފަޒީނަށް މަގާމުގެ ލިޔުން ދެއްވަނީ
ރައީސް ސޯލިހު ފަޒީނަށް މަގާމުގެ ލިޔުން ދެއްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރުކަމަށް ފަޒީން
ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރުކަމަށް ފަޒީން އައްޔަންކުރައްވައިފި
 
ފަޒީންއަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ހުރި ބޭފުޅެއް
 
ފަޒީން ހޮވުމަށް ފެންނަކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 55 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
 
ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ މަގާމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް)ގެ މެންބަރުކަމުގެ މަގާމަށް، ބ. ތުޅާދޫ، ހޭޒުލީން، މުހައްމަދު ފަޒީން އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ސާލިހު ވަނީ، ފަޒީން އެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރައްވައި، މަގާމުގެ ލިއުން ހަވާލުކޮށްދެއްވާފަ އެވެ.

އެ މަގާމަށް ރައީސް ފޮނުއްވި 11 މީހުންގެ ތެރެއިން ރައީސް ފޮނުއްވި ތަރުތީބުން، މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީން ރުހުން ދިނީ ފަޒީންއާއި ވީޓީވީގެ ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުނު ނޫސްވެރިޔާ ޝިފްޒާ މުސްތަފާ އަށެވެ. މިމަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ފަޒީން ހޮވުމަށް ފެންނަކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 55 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. އަދި ފަޒީންއަށް ރުހުން ލިބުމުން ޝިފްޒާގެ ނަމަށް ވޯޓަށް ނާހަ އެވެ.

ފަޒީނަކީ ވިލާ ކޮލެޖުން ޑިޕްލޮމާ އިން އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހު ޗެނަލް ނިއުސް މޯލްޑިވްސް (ސީ.އެން.އެމް)ގެ ސީނިއަރ ޖަރނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި، 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އަދާކުރައްވަމުން ގެންދެވީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީނިއަރ ވީޑިއޯ ޖަރނަލިސްޓްގެ މަގާމެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ހުރި ފަޒީން ބޮޑަށް ޚާއްސަވެފައިވަނީ ސިޔާސީ ދާއިރާއަށެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މަޖިލިސްއާއި ކޯޓުގެ ޚަބަރުތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ފަޒީނަކީ ފުންނާބު އުސް ނޫސްވެރިއެކެވެ. ފަޒީނަކީ، ހޮޓެލް އޮޕަރޭޝަންސްގެ ދާއިރާއިންވެސް ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ބްރޯޑްކޮމްއަށް މެމްބަރަކު މި ޢައްޔަންކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުން ޒީނާ ޒާހިރު އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ބްރޯޑްކޮމްގައި ހަތް މެމްބަރުން ތިބެންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން މި ވަގުތު ކޮމިޝަންގައި ތިއްބެވީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މަރިޔަމް ވަހީދާ، ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ގައިސް، ކޮމިޝަނަރ އަމްޖަދު ވަހީދު، ކޮމިޝަނަރ އަލީ ޔޫސުފް، ކޮމިޝަނަރ އާމިނަތު އަމީނާ އަދި ކޮމިޝަނަރ އާމިނަތު ސަރާހަތު އިއްޒަތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް