އިދިކޮޅުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާ
އިދިކޮޅު މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލައިފި
 
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 39 މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ
 
އެ އެންމެން ވަނީ ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފުވުމުން 1،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައި
 
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މީހުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވޭ
ކ. މާލެ |
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ޚިލާފަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

އިދިކޮޅުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ޖުމުލަ 39 މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔައިރު، އެ ހުރިހާ އެންމެންވެސް ވަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފުވުމުން 1،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ.

އެ އެންމެން ފުލުހުން ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު، ހައްޔަރުކުރި މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް އެދުމުން، އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މީހުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް އެދުމުން އެކަމަށް އިންކާރުކުރުމުން ސާމްޕަލް ނަގާފައިނުވާ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ފުލުހުން ބުނީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފަށް ބޭއްވި އެއްވުމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުންނާއި އެމީހުން ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކަސްޓޯޑިއަލަކީވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ތަނަކަށްވުމާއެކު، އެންމެންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އެދުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި އެންމެންވެސް އިންކާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން އެކި ނަންނަމުގައި މާލޭގައި އަންނަނީ ސިލްސިލާކޮށް މުޒާހަރާކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު މަގުތަކަށް ނިކުމެ އަންނަނީ މުޒާހަރާކުރަމުންނެވެ. މި މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނަމުން އަންނަނީ އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާ ޚިލާފުވެ، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތު ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅޭގޮތަށް އަމަލުތައް ބަހައްޓާ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން އިދިކޮޅުން ކުރިއަށްގެންދާ މުޒާހަރާތަކަކީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާ އަދި ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ ޤާނޫނާވެސް ޚިލާފަށް ބާއްވަމުން އަންނަ އެއްވުންތަކެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އިދިކޮޅުން މުޒާހަރާ ކުރަމުން އަންނައިރު، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުގެ ހާލަތު މިއިން ދުވަހަކު ގޯސް ނުވާ މިންވަރަށް ވަނީ ގޯސްވެފައެވެ. އެގޮތުން ޖެނުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު 100ން ދަށަށް ގޮސްފައިނުވާއިރު، ފާއިތުވި ހަފުތާއަކީ މުޅި ޕެންޑަމިކް ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވި ހަފުތާ ކަމަށް ހެލްތު އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުން ނުދާތީ އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ މާރޗް ހަތަރަކުން ފެށިގެން ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެއްފަހަރާ ފަސް މީހުންނަށްވުރެ ގިނައިން އެއްވެތިބުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އަދި ރަށްރަށަށްދާއިރު 72 ގަޑިއިރުވެފައިވާ ޕީސީއާރް ނެގެޓިވް ޓެސްޓެއް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތައްވެސް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved