ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2021 | ހޮނިހިރު 07:23
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ އެތެރެ
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ އެތެރެ
ސައުދީ ގެޒެޓް
ކޮވިޑް-19 ސައުދީގެ ހާލަތު
ސައުދީގައި ކޮވިޑް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެޅި ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދެނީ
 
ބޮޑެތި އިވެންޓްތަކާއި ޕާޓީތައް ބޭއްވުން އަދިވެސް މަނާވާނެ
 
ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ބައެއް ކަންކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
 
ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިބެގެން ކެއިން ބުއިމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހުއްދަދޭން ވަނީ ނިންމާފައި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހާއި 14 ވަނަ ދުވަހު އަޅާފައިވާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް ދިގު ދަންމާނުލުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އެގައުމުގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓްރީ އާ ހަވާލާދީ ސައުދީގެ ޕްރެސް އެޖެންސީން ބުނެފިއެވެ.

އެގޮތުން މާރޗް މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ސައުދީ ޕްރެސް އެޖެންސީން ބުނެއެވެ. އެފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިބެގެން ކެއިން ބުއިމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމާއި ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ބައެއް ކަންކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމެވެ. އެގޮތުން ސިނަމާތައް ހުޅުވާލުމާއި، އިންޑޯރގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މީގެތެރޭގައި އިންޑޯރގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކާއި ޖިމްތައް ހުޅުވާލުމާއި ކުޅިވަރު ސެންޓަރުތައް ހުޅުވާލުން ހިމެނެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ބޮޑެތި އިވެންޓްތަކާއި ޕާޓީތައް ބޭއްވުން އަދިވެސް މަނާވާނެއެވެ. އެގޮތުން ކައިވެނި ޕާޓީތަކާއި ކުންފުނިތަކުން ބާއްވާ ބޮޑެތި މީޓިންތަކާއި ހަފްލާތައް ބޭއްވުން އަދިވެސް މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް މަނާވާނެއެވެ.

ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދިން ނަމަވެސް ވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ހުރިހާ އެންމެންވެސް ސަމާލުވުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އަދި ތަންތަން ހިންގަމުންދަނީ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ އިންސްޕެކްޝަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެކަމަށާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހުންނަ ތަންތަން ޖޫރިމަނާކުރަމުންދާނެ ކަމަށް އިންޓީރިއާ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާކަމަށް ސައުދީ ޕްރެސް އެޖެންސީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް