އިދިކޮޅުން ސިލްސިލާކޮށް މުޒާހަރާ ކުރުން
އިދިކޮޅުން ބުނަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މުޒާހަރާ ދަންވަންދެން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް
 
މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި އެއްފަހަރާ 5 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެއްވެ އުޅުން މަނާ
 
މިއީ އެއްވެ އުޅުމުގެ ޤާނޫނާވެސް ޚިލާފަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޙަރަކާތްތަކެއް
 
ދަންވަންދެން މުޒާހަރާ ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވޭ
ކ. މާލެ |
އިދިކޮޅުން ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން
ޕީޕީއެމް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ މުޒާހަރާ ހުކުރު ދުވަހުވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، ދަންވަންދެން މުޒާހަރާ ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އިދިކޮޅުން ހުކުރު ދުވަހުވެސް ހަވީރުން ފެށިގެން މުޒާހަރާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، މާލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ އެއްވެފައެވެ. އެގޮތުން ހުކުރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 7:30 ހާ ހަމައަށްވެސް 40 ހާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލުކޮށްލުމުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އިދިކޮޅުން ގެންދަނީ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން މީޑިއާތަކާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ދަންވަންދެން މުޒާހަރާ ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފުވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދުތައް 100ން މަތީގައި އުޅޭއިރު، މާލޭ ސަރަޙައްދުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގިނަ ކޭސްތަކެއް ދަނީ ރިޕޯޓު ކުރެވެމުންނެވެ. އެއާއެކު، މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާއިރު، އިދިކޮޅުން ބާއްވަމުންދާ އެއްވުންތަކަކީ ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރުން، އެއްވެ އުޅުމުގެ ޤާނޫނާވެސް ޚިލާފަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޙަރަކާތްތަކެއް ކަމަށް ފުލުހުންވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ހައްޔަރު ކުރިއިރު ދިން ޤާނޫނީ އިންޒާރުތަކުގައި މީގެ ކުރިންވެސް ފުލުހުން އެކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައްވެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އިތުރަށް ހަރުކަށި ކޮށްފައިވާއިރު، މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި އެއްފަހަރާ 5 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެއްވެ އުޅުން ވަނީ މަނާ ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް، އިދިކޮޅުން ކުރިއަށްގެންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި މި ފިޔަވަޅުތަކާ ޚިލާފުވަމުންދާތީ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް މުޒާހަރާތައް ނުބޭއްވުމަށް އިދިކޮޅަށް ތަކުރާރުކޮށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ފުލުހުން ވަނީ އެގޮތަށް މުޒާހަރާ ބާއްވާ ކަމުގައިވާނަމަ ބެލެވޭނީ އެއީ ޤާނޫނު ހިންގުމަށް ހުރަސް އެޅުމަށް ހިންގޭ އަމަލެއްގެ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މުޒާހަރާތައް މާލެސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި މުޒާހަރާތައް ބާއްވާނަމަ ޤާނޫނީ ގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާނެ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ތަކުރާރުކޮށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
50%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved