raajjemv logo
ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު
ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ކޮވިޑް ކޭސްތައް 160ން މަތީގައި
 
މިވަގުތުވެސް 180 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދޭ
 
މިވަގުތުގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ 2664ށް އަރާފައި
 
މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދަކީ 20،447
ލައިޝާ އަހްމަދު
1,864
ކ. މާލެ |
4 މާރޗް 2021 | ބުރާސްފަތި 22:49
ކޮވިޑްއަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނެގުން- ރާއްޖެއިން ފެންނަމުންދާ ކޭސްތަކުގެ އަދަދުތައް އުޅެނީ 100ން މަތީގައި
ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 167 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން، ރާއްޖެއިން އިތުރު 167 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލޭ ސަރަޙައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 137 މީހަކާއި، ރަށްރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި 17 މީހެއްގެ އިތުރުން، ރިސޯޓުތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި 15 މީހެކެވެ. އެއާއެކު، މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު ވަނީ 20،447ށް އަރާފައެވެ.

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުވެސް ރާއްޖެއިން 4089 ސާމްޕަލްއެއް ނަގާފައިވެއެވެ. އެއާއެކު، މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ސާމްޕަލްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ 541،164ށް އަރާފައެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން، މިވަގުތުވެސް 180 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދާއިރު، މިވަގުތުގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ 2664ށް އަރާފައެވެ.

ރާއްޖެއިން ފެންނަމުންދާ ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވެފައިވާއިރު، ފާއިތުވި ހަފްތާއަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ހަފްތާކަމަށް ހެލްތް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު ޑޮކްޓަރ ނަޒްލާ ރަފީޤުވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއިން ފެންނަމުންދާ ކޭސްތައް އިތުރުވެފައިވާއިރު، މިހާރު ހުރި ފިޔަވަޅުތައްވެސް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ހަފްތާއަކުވެސް ކޭސްތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ބަލައި، އެސެސްމަންޓު ހަދަމުންދާނެކަން ޑރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ޑރ ނަޒްލާ އެހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ މިހާރު ހުރި ފިޔަވަޅުތައްވެސް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފައެވެ. އަދި ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ މުއްދަތުވެސް އިތުރުކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ދަށުން މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މުއްދަތުވެސް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
100%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް