ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2021 | ބުދަ 12:05
ރައީސް ސާލިހު ކޮވިޑް19 ވެކްސިން ޖެއްސެވުން
ރައީސް ސާލިހު ކޮވިޑް19 ވެކްސިން ޖެއްސެވުން
ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ޖެހުމަށް ގެންގުޅޭ އުސޫލު
ވެކްސިން ދިނުމުގައި ރާއްޖެއިން ގެންގުޅޭ ހަމަހަމަކަމަށް އދ ގެ ދާއިމީ މަންދޫބުގެ ތައުރީފު
 
ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 123،665 މީހުން ވަނީ ވެކްސިން ޖަހާފައި
 
ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމުގައި ރާއްޖެއިން ގެންގުޅޭ އުސޫލަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް ނަމޫނާއެއް

ރާއްޖެއިން ވެކްސިން ޖެހުމުގައި ގެންގުޅޭ ހަމަހަމަކަމަށް އދ އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބު ކެތަރީން ހެސްވެލް ތައުރީފު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ޖަހަން ފެށި އިރު، ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންގެ އިތުރަށް ބިދޭސީންނަށް ވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ވެކްސިން ދޭނެ ކަމުގެ ވައުދު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ އިސް ނެގުމުގެ މަތިން މިހާރު ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ވެކްސިން ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭ އެ އުސޫލާ ގުޅިގެން ކެތަރީން ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ވެކްސިން ޖެހުމުގައި ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންނަށް ވެސް އެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އިސްނަންގަވައިގެން ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވާ ކަމަށެވެ. މިދިޔަ މަހު އެކެއްގައި ރާއްޖެއިން ފެށި "ދިފާއު ކޮވިޑް-19" ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމުގައި ރާއްޖެއިން ގެންގުޅޭ އުސޫލަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް ނަމޫނާއެއް ކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ރާއްޖެއިން ވެކްސިން ދިނުމުގައި ފްރަންޓްލައިން މުވައްޒަފުންނަށް އިސްކަން ދިނުމާއި، ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާކަން އެކަމަނަ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި އދ ގެ ކުޑަކުދިންގެ ފަންޑާއި، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކަންކަން ރޭވުމާއި ކޯޑިނޭޓްކުރުމުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ހެލްތު ކެއާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި، ވެކްސިން ގުދަންކޮށް ބަލަހައްޓާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 123،665 މީހުން ވަނީ ވެކްސިން ޖަހާފައެވެ. މިހާރު މުޅި ރާއްޖޭގައި ވެސް އުމުރުން 20 އަހަރުން މަތީގެ އެންމެނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އެހީތެރިންނާއި ހައި ރިސްކު މީހުންނާއި ފްރަންޓްލައިން މުވައްޒަފުންނަށް އިސްކަމެއް ދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
75%
0%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް
4 މާރޗް 2021 | ބުރާސްފަތި 22:31
ހަސަން
އެހެންވެއްޖެއިޔާ ރާއްޖޭގެ އެންމެނަށް ސުވަރުގެ ކަށަވަރުވެފަ ތިއޮތީ. ބަލަ ތިމާގެދަރި ތިމާއަށް ދޮންފުތުވާނެއެއްނު.