raajjemv logo
ރަހީނުކުރި ސްކޫލް ކުދިން
ނައިޖީރިއާގައި ރަހީނުކުރި ސްކޫލް ކުދިން ސަލާމަތްކޮށްފި
 
އެއްވެސް ކުއްޖަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ
 
މި ހާދިސާ ހިނގައިފައި ވަނީ ނައިޖީރިއާ ސަރުކާރުން ހިންގަމުން އަންނަ ހަމައެކަނި އަންހެން ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލުގައި
އަތޫފް އާތިފް
3,380
ކ. މާލެ |
2 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 17:59
ނައިޖީރިއާގެ ސްކޫލެއްގެ ކްލާސްރޫމް
ސީ.އެން.އެން

ހަތިޔާރުއެޅި ބަޔަކު ނައިޖީރިއާގެ ސްކޫލަކަށް ގަދަކަމުން ވަދެގަނެ ރަހީނުކުރި 317 އަންހެން ދަރިވަރުން ސަލާމަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފިއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގައިފައި ވަނީ ނައިޖީރިއާ ސަރުކާރުން ހިންގަމުން އަންނަ ހަމައެކަނި އަންހެން ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލުގައެވެ.

ނައިޖީރިއާގެ ރައީސް މުހައްމަދު ބުހާރީ ހޯމަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ނުވެ ރަހީނުކުރި ހުރިހާ ކުދިން ސަލާމަތް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެކުދިންނާއި އެކުދިންގެ އާއިލާގެ އުފަލުގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ބުހާރީ ކުރެއްވި އިތުރު ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ސްކޫލު ކުދިން ރަހީނު ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކުން ގާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އެމީހުނަށް ހައްގު އަދަބު ދޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ނައިޖީރިއާގައި ވަނީ މިފަދަ ހާދިސާތަކެއް ހިނގައިފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުވެސް އެގައުމުގެ ޓެރަރިސްޓު ގްރޫޕެއް ކަމަށްވާ ބޯކޯ ހަރާމުން ވެސް ވަނީ ސްކޫލު ދަރިވަރުންތަކެއް ރަހީނުކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރުގެ ރަހީނުކުރުން އެއްވެސް ޖަމާއަތަކުން އަދި ޒިންމާ ނަގާފައިނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
50%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް