ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 10:09
ވިޔަރެއާލާއި އެތުލެޓިކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން އެތުލެޓިކޯ މޮޅުވީ 2-0 ން
ވިޔަރެއާލާއި އެތުލެޓިކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން އެތުލެޓިކޯ މޮޅުވީ 2-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
އެތުލެޓިކޯއަށް އެއްވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
 
ވިޔަރެއާލް އަތުން އެތުލެޓިކޯ މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އެތުލެޓިކޯ އޮތީ 58 ޕޮއިންޓާއެކު

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ވިޔަރެއާލް ބަލިކޮށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން އެތުލެޓިކޯ މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުން އެތުލެޓިކޯ މޮޅުވި ނަމަވެސް، މެޗު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން ކުޅެފައިވަނީ ވިޔަރެއާލުންނެވެ. އެގޮތުން މެޗުގައި ގިނަ ހަމަލާތަކެއްވެސް އުފައްދާފައިވަނީ އެ ޓީމުންނެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ 27 ވަނަ މިނެޓުގައި ވިޔަރެއާލުގެ އަލްފޮންސޯ ޕެޑްރާޒާ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑުން އެތުލެޓިކޯއިން ވަނީ މެޗުގައި ލީޑު ނަގާފައެވެ.

މި މެޗުގައި އެތުލެޓިކޯއިން ވިޔަރެއާލުގެ ގޯލާ އަމާޒުކޮށް ހަތަރު ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލާފައިވާއިރު، އެ ޓީމުން ލީޑު ފުޅާކޮށްފައިވަނީ މެޗުގެ 69 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ޔާއޯ ފެލިކްސްއެވެ.

މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އެތުލެޓިކޯއިން ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނެގިއިރު، އެ ޓީމަށް ކުޅުނު 24 މެޗުން ވަނީ 58 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ.  ދެވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާއަށް 25 މެޗުން 53 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ތިންވަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް 24 މެޗުން ވަނީ 52 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. އަދި އެތުލެޓިކޯ އަތުން ބަލިވި ވިޔަރެއާލް އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތްވަނައިގައި 25 މެޗުން 37 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް