ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 13:26
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެއްސެވުމަށްފަހު ވެކްސިން ކާޑާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެއްސެވުމަށްފަހު ވެކްސިން ކާޑާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ނައިބް ރައީސް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލުން
ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި
 
އެމަނިކުފާނުގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނޭ
 
ނައިބް ރައީސް އެޑްމިޓް ކުރެއްވީ ހުންގަދަވެގެން

ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދެވި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވީ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނުގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

Advertisement

ނައިބްރައީސް އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދެއްވަން ފެށީ މި ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން މަބްރޫކް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ނައިބް ރައީސް އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދެއްވާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށާއި  ފަރުވާގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަމަށެވެ.

ނައިބް ރައީސްގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅާ ގުޅޭ ގޮތުން މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު އެޑްމިޓްކުރެއްވީ ހުން ގަދަވެގެން ކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓް ކުރެވުނު ކަމަށާއި، ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ކަމަށެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުން ނުކުމެވަޑައިގެން ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ހާލު ބެއްލެވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް