raajjemv logo
ނައިބް ރައީސް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލުން
ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި
 
އެމަނިކުފާނުގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނޭ
 
ނައިބް ރައީސް އެޑްމިޓް ކުރެއްވީ ހުންގަދަވެގެން
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
2,508
ކ. މާލެ |
27 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 13:26
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެއްސެވުމަށްފަހު ވެކްސިން ކާޑާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް

ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދެވި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވީ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނުގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

ނައިބްރައީސް އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދެއްވަން ފެށީ މި ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން މަބްރޫކް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ނައިބް ރައީސް އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދެއްވާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށާއި  ފަރުވާގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަމަށެވެ.

ނައިބް ރައީސްގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅާ ގުޅޭ ގޮތުން މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު އެޑްމިޓްކުރެއްވީ ހުން ގަދަވެގެން ކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓް ކުރެވުނު ކަމަށާއި، ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ކަމަށެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުން ނުކުމެވަޑައިގެން ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ހާލު ބެއްލެވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް