ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހުކުރު 13:25
ވެކްސިންދޭން ފަށާފައިވަނީ މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު، ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ވެކްސިން ޖެހުމަށް އެޗްއީއޯސީން އިލްތިމާސްކުރޭ
ވެކްސިންދޭން ފަށާފައިވަނީ މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު، ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ވެކްސިން ޖެހުމަށް އެޗްއީއޯސީން އިލްތިމާސްކުރޭ
ރައީސް އޮފީސް
ވެކްސިން ދިނުން
ހއ. މުރައިދޫ އަދި ވ. ފުލިދޫގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާތެރޭގައި ފަށާނެ: އެޗްއީއޯސީ
 
މުޅި ރާއްޖެއިން 98،311 މީހަކު ވަނީ ވެކްސިން ޖަހާފައި
 
27 ރިސޯޓުގެ 3178 މުއައްޒަފުންނަށް ވެކްސިން ދެވިފައިވޭ
 
ހުރިހާ އަތޮޅަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވޭ

ހއ. މުރައިދޫ އަދި ވ. ފުލިދޫގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް ހެލްތް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އެޗްއީއޯސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޗްއީއޯސީ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ އަތޮޅަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެންމެ ދެރަށް ފިޔަވައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދަނީ މުރައިދޫއާއި ފުލިދޫގައިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާ ތެރޭގައި އެ ދެރަށުގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ޖުމްލަ 28,586 މީހަކަށް ވެކްސިން ދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 7 ވެކްސިނޭޝަން ސެންޓަރު ގާއިމުކުރެވި 27 ރިސޯޓުގެ 3178 މުއައްޒަފުންނަށް ވެކްސިން ދެވިފައިވާ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެކްސިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެގައި ގާތްގަނޑަކަށްހެން ދެވެން ފެށިފައިމިވަނީ. 181 ރަށުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ނުދެވިވަނީ ދެރަށެއް. އެއީ ހއ. މުރައިދޫ އަދި ވ. ފުލިދޫ. މިދެރަށަށް މޯބައިލް ޓީމުތަކުން ކައިރި ހެލްތް ފެސިލިޓީތަކުން މޯބައިލް ޓީމުތަކުން ގޮސް ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ.
އެޗްއީއޯސީ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު

ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް މުޅި ރާއްޖެއިން 98،311 މީހަކު ވަނީ ވެކްސިން ޖަހާފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 69،725 މީހަކު ވެކްސިން ޖަހާފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ.

މިހާރު ރާއްޖޭގައި އުމުރުން 25 އަހަރުން މަތީގެ އެންމެނަށް ވެސް ވެކްސިން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އުމުރުން 18 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައިގެ މީހުންގެ ތެރެއިން ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭސް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ވެސް ވެކްސިން ދޭން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން އެނދުމަތިވެފައިވާ މީހުންގެ ރައްކަލަކަށް އެފަދަ މީހުންގެ އެހީތެރިން ވެކްސިން ޖެހުން މުހިންމު ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންނަށް ވެސް ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާފައިވާއިރު އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓުންނެވެ.

ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ވެސް ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ހެނދުނު 9:00ން ހަވީރު 4:30ށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. އަދި ވިލިމާލޭގައި ހެނދުނު 9:00ން މެންދުރު 1:00ށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅަކަށް ވެސް ވެކްސިން ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް