raajjemv logo
ގްރީލިޝްގެ ޚަބަރު ލީކުވި މައްސަލަ
ގްރީލިޝްއަށް އަނިޔާވި ޚަބަރު ލީކުވި ގޮތެއް ތަޙުޤީޤުކުރަނީ
 
މެޗުގެ 24 ގަޑިއިރު ކުރިން ގްރީލިޝްއަށް އަނިޔާވި ޚަބަރު ލީކުވި
 
ވިލާ ކުޅުންތެރިން ފެންޓަސީ ޕްރިމިއާ ލީގު ކުޅުން ވަނީ މަނާކޮށްފައި
އިސްމާޢީލް ޝާހް
1,750
ކ. މާލެ |
23 ފެބްރުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 18:11
އެސްޓަން ވިލާގެ ކެޕްޓަން ޖެކް ގްރީލިޝް
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އެސްޓަން ވިލާގެ ކެޕްޓަން ޖެކް ގްރީލިޝްއަށް އަނިޔާވި ޚަބަރު މެޗުގެ ކުރިން ލީކުވުމާ ގުޅިގެން، އެ މައްސަލަ އެ ކުލަބުން ތަޙުޤީޤުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ވިލާ ބަލިވި މެޗުގެ ކުރިން އެ ޓީމުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ގްރީލިޝްއަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ. އެކަމަކު ލެސްޓާ މެޗަށް ވިލާގެ ކޯޗު ޑީން ސްމިތު އެކުލަވާލީ ޓީމުގައި ގްރީލިޝް ހިމެނިއިރު، އެ މެޗުގައި ގްރީލިޝްއަށް ނުކުޅެވޭނެކަން މީޑިއާގައި އެ ކުލަބުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް މެޗުގެ 24 ގަޑިއިރު ކުރިން ގްރީލިޝްއަށް އަނިޔާވި ޚަބަރު ލީކުވުމާ ގުޅިގެން، އެ ކުލަބުން މިހާރު އަންނަނީ އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރަމުންނެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ގްރީލިޝްގެ އަނިޔާގެ ޚަބަރު ލީކުވީ އެ ޓީމުގެ ތިން ކުޅުންތެރިއަކާއި ދެ އޮފިޝަލުންގެ އަމިއްލަ ފެންޓަސީ ޕްރިމިއާ ލީގު ޓީމުން ގްރީލިޝް ބޭރުކުރި ހިސާބުންނެވެ. އެއާއެކު ވިލާގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ފެންޓަސީ ޕްރިމިއާ ލީގު ކުޅުން މިހާރު ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

ގްރީލިޝްއަށް އަނިޔާވި ޚަބަރު ލީކުވި ގޮތެއް ތަޙުޤީޤުކުރަމުން އަންނައިރު، އެކަމުގައި ޝާމިލުވާ ބަޔަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށާއި، އެކަމުގައި ކުލަބުގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ ފުރިހަމަ އ އެބައޮތް ކަމަށް ސްމިތު ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް