raajjemv logo
ރިސޯޓުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން
ލަކްސް ސައުތް އަރިއެޓޯލް ރިސޯޓް އެންޑް ވިލާސްގެ އިތުރު 9 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
 
އާދިއްތަ ދުވަހު 24 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވޭ
 
މިމަހުގެ 19ގައި 9 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި
ޝާމާ ޝުއައިބް
1,311
ކ. މާލެ |
23 ފެބްރުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 07:53

ލަކްސް ސައުތް އަރިއެޓޯލް ރިސޯޓް އެންޑް ވިލާސްގެ އިތުރު 9 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވާކަމަށް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އެޗްއީއޯސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ނާސިރު ވިދާޅުވީ އެ ރިސޯޓުގެ ސްޓާފުން ހިމެނޭ ގޮތަށް އިތުރު 9 މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވާކަމަށެވެ.

އެ ރިސޯޓުގައި ކޮވިޑް-19ގެ އައުޓްބްރޭކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށް އެޗްއީއޯސީން ބުނެފައިވާއިރު އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ އެޗްއީއޯސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ލަކްސް ސައުތް އަރިއެޓޯލް ރިސޯޓް އެންޑް ވިލާސްގައި އައުޓްބްރޭކެއް ކުރިއަށްދާއިރު، މިމަހުގެ 19ގައި 9 މީހުން ، މިމަހުގެ 20ގައި 4 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މީހުންނާއި އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން އާދިއްތަ ދުވަހު 24 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު، ރިސޯޓުތަކުން ފެންނަ ކޭސްތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެއެވެ. އަދި ރިސޯޓުތަކުން ގިނަ ކޭސްތައް ފެންނަމުންދާތީ އެޗްއީއޯސީން ކަންބޮޑުވުންފާޅު ކޮށްފައިވާއިރު، ރިސޯޓުތަކުން ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

އެޗްއީއޯސީން ބުނެފައިވަނީ ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ހުންނަ މީހުން ތިބި ނަމަވެސް ބައެއް ރިސޯޓުތަކުގައި ޓެސްޓުނުކުރާ ކަމަށެވެ. މާލެއިން ބައެއް ރިސޯޓުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްދާ މުވައްޒަފުން ކަރަންޓީން ވާން ޖެހޭއިރު، ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ހަމަނުކޮށް ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ރިސޯޓުތަކުގައި މުވައްޒަފުން އުޅޭ ސަރަހައްދުގައި މާސްކް އެޅުމާއި، ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސްއަށް ނުބަލައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފަރުވާކުޑަކުރަމުންދާ ކަމަށް އެޗްއީއޯސީން ބުނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު، ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މަސް ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވައިލީ 15 ޖުލައި 2020 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް