ޖަރުމަން ލީގު
ބަޔާން ބަލިވިއިރު، ޑޯޓްމުންޑަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
 
ބަޔާން ބަލިވީ ފްރެންކްފަޓް އަތުން 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ޑޯޓްމުންޑް މޮޅުވީ ޝާލްކާ އަތުން 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
ކ. މާލެ |
ފްރެންކްފަޓާއި ބަޔާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ފްރެންކްފަޓް މޮޅުވީ 2-1 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޖަރުމަން ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް ބަލިވިއިރު، ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑުން ފަސޭހަ މޮޅެއް ހޯދައިފިއެވެ.

ބަޔާން ބަލިވީ ރަށުން ބޭރުގައި އެއިންޓްރެކްޓް ފްރެންކްފަޓް އަތުން 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި ބަޔާނުގެ ފަރާތުން އާދައިގެ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ފްރެންކްފަޓުން ވަނީ ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗު ފަށައިގެން 12 ވަނަ މިނެޓުގައި ފްރެންކްފަޓަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޑައިޗީ ކަމަޑާއެވެ. އަދި މެޗުގެ 31 ވަނަ މިނެޓުގައި އަމީން ޔޫނުސް ވަނީ ފްރެންކްފަޓަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

އެކަމަކު މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ބަޔާނުން ކުޅުން ރަނގަޅުކުރިއިރު، މި ހާފު ފަށައިގެން އަށްވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިތުބާރު ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ބަޔާން އޮތީ ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ކުޅުނު 22 މެޗުން ލިބުނު 49 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ބަޔާން ބަލިކުރި ފްރެންކްފަޓް އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި 22 މެޗުން 42 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޑޯޓްމުންޑް މޮޅުވީ ޝާލްކާ އަތުން 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ޝާލްކާގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ޑޯޓްމުންޑުން ލީޑު ނަގާފައިވަނީ މެޗުގެ 42 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖޭޑަން ސަންޗޯއެވެ. އަދި އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ޒުވާން ތަރި އާލިން ބްރައުޓް ހާލަންޑް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، ޑޯޓްމުންޑަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައިވެސް ޑޯޓްމުންޑުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، 60 ވަނަ މިނެޓުގައި ރަފައެލް ގުއެރޭރޯ ވަނީ ޑޯޓްމުންޑުގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އަދި މި މެޗުގައި ޑޯޓްމުންޑުން ކާމިޔާބުކުރި ހަތަރުވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 79 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ހާލަންޑެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ޑޯޓްމުންޑް އޮތީ ތާވަލުގެ ހަވަނައިގައި 22 މެޗުން 36 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ޑޯޓްމުންޑް އަތުން ބަލިވި ޝާލްކާ އޮތީ ތާވަލުގެ ފުލުގައި 22 މެޗުން އެންމެ ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް