ހޯމަ 18 ޖެނުއަރީ 2021
13 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ފްލައިޓެއް ގެއްލުން

އިންޑޮނޭޝިއާގެ މަސްވެރިންނަށް ފްލައިޓެއްގެ ބައިތަކެއް ފެނިއްޖެ، ފްލައިޓް ވެއްޓުނު ކަމަށް ބާރުލިބޭ

  • އޭރު ބޯޓު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ޕޮންޓިއަނަކްއަށް
  • މިވަގުތު އެ ޤައުމުން ދަނީ އެކަމުގެ ތަހުޤީޤެއް ކުރަމުން

ކ. މާލެ | 9 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 19:00 | 10,008

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސްރިވިޖަޔާގެ މަތިންދާބޯޓެއް- މި ޙާދިސާ ހިނގި ގޮތް ދަނީ ތަހުޤީޤު ކުރަމުން -

56 ފަސިންޖަރުންނާއި 6 ކްރޫ މެމްބަރުންނާއިއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސްރިވިޖަޔާގެ މަތިންދާބޯޓަކަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގި ހޯދަންފެށިތާ މާގިނައިރު ތަކެއް ނުވަނީސް، އިންޑޮނޭޝިއާގެ މަސްވެރިންތަކަކަށް ފްލައިޓެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ބައިތަކެއް ފެނިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

ބީބީސީގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ގެއްލިފައިވަނީ ސްރިވިޖަޔާގެ "އެއަރ ބޮއެން 737" މަތިންދާބޯޓެވެ. އެގޮތުން މި ބޯޓު މިނެޓެއްގެ ތެރޭގައި 10،000 ފޫޓަށް ތިރިއަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ފްލައިޓް ޓްރެކް ކުރާ ވެބްސައިޓަކާ ޙަވާލާދީ ބީބީސީގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އަލް ޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން އިންޑޮނޭޝިއާގެ މަސްވެރިންތަކެއް ވަނީ ފްލައިޓެއްގެ ބައިތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ބައިތަކެއް ފެނިގެން ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މަސްވެރިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން އުތުރު ޖަކަޓާ ކަނޑުުން ކޭބަލްތަކަކާއި ޖިންސު އަދި ފްލައިޓެއްގެ ދަގަނޑު ބައިތަކެއް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ޖަކާޓާއިން ފުރައިގެންދިޔަ މި މަތިންދާބޯޓުގައި 56 ފަސިންޖަރުން ތިއްބެވެ. އޭގެތެރޭގައި 7 ކުޑަކުދިން ހިމެނެއެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީއާ ޙަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން މިވަގުތު އެ ޤައުމުން ދަނީ އެކަމުގެ ތަހުޤީޤެއް ކުރަމުންނެވެ. އަދި ސާރޗް އެންޑް ރެސްކިއު ޓީމުތަކުން ތައްޔާރީ ޙާލަތަށް ގެނެވި ފްލައިޓް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.