ކ. މާލެ
|
27 ޑިސެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 10:06
އާސެނަލާއި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން އާސެނަލް މޮޅުވީ 3-1 ން
އާސެނަލާއި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން އާސެނަލް މޮޅުވީ 3-1 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ޗެލްސީ ބަލިކޮށް އާޓެޓާއަށް ހަމަޖެހުމެއް
 
ނިއުކާސަލް އަތުން ސިޓީ މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ޗެލްސީ އަތުން އާސެނަލް މޮޅުވީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެފައިވާ އާސެނަލުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާއަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުން ޗެލްސީ އަތުން އާސެނަލް މޮޅުވީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިއީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހަށްފަހު ލީގުގައި އާސެނަލުން ހޯދި ފުރަތަމަ މޮޅެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އާސެނަލުން ވަނީ ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 34 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕެނަލްޓީއަކުން އާސެނަލަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އަލެކްސަންޑަ ލަކަޒޭޓެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން މިނެޓަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ހިލޭ ޖެހުމަކުން ގްރޭނިޓް ޝާކާ ވަނީ އާސެނަލަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. މި މެޗުގައި އާސެނަލުން ޖެހި ތިންވަނަ ލަނޑު ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން 11 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބުކާޔޯ ސަކާއެވެ.

މި މެޗުގައި ޗެލްސީން ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައިވަނީ މެޗު ނިމެން ފަސް މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ޓެމީ އަބްރަހަމް ޖަހައިދިން ލަނޑުންނެވެ. އަދި މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޗެލްސީއަށް ދެވަނަ ލަނޑެއް ޖަހަން ފުރުސަތު ލިބުނު ނަމަވެސް، އެ ޓީމުގެ ޖޯޖީނިއޯ ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ އާސެނަލްގެ ގޯލްކީޕަރު ބާން ލޭނޯ ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު އާސެނަލް އޮތީ ތާވަލުގެ 14 ވަނައިގައި 15 މެޗުން 17 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި އާސެނަލް އަތުން ބަލިވި ޗެލްސީ އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތްވަނައިގައި 15 މެޗުން 25 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

ސިޓީ އާއި ނިއުކާސަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވީ 2-0 ން

މީގެ އިތުރުން ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ވަނީ ތާވަލުގެ ފަސްވަނައަށް ޖެހިލާފައެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުގައި ސިޓީން ލީޑު ނަގާފައިވަނީ މެޗުގެ 14 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިލްކާއި ގުންޑޮގާނެވެ. އަދި ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން 10 ވަނަ މިނެޓުގައި ސިޓީގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ފެރާން ޓޮރޭޒެވެ.

މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ ފަސްވަނައަށް ސިޓީ ޖެހިލީ 14 މެޗުން 26 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި އޮތް ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް 14 މެޗުން ވަނީ 27 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. އަދި ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލަށް ވަނީ 14 މެޗުން 31 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ސިޓީ އަތުން ބަލިވި ނިއުކާސަލް އޮތީ ތާވަލުގެ 12 ވަނައިގައި 14 މެޗުން 18 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް