ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް
ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށްދަނީ ކިހިނެއް؟
 
ގިނަ ގައުމުތަކުގެ އަމާޒަކީ އަންނަ އަހަރު ނިމުމުގެ އާބާދީގެ ބޮޑު އިންސައްތައަކަށް ހިލޭ ވެކްސިން ދިނުން
 
ތަނަވަސްކަން ހުރި ގައުމުތަކުން ޕްރީ-އޯޑަރ ކުރި ވެކްސިންގެ ބައެއް ޝިޕްމަންޓްތައް ލިބިއްޖެ
 
ވެކްސިން ފުރަތަމަ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ފްރޮންޓްލައިން މަސައްކަތްތެރިންނަށް
އަމްނާ އިމާދު
ކ. މާލެ |
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ކޮވިޑް ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓަރސް

ކޮވިޑް ބަލިމަޑުކަމަށް އަަހަރެއް ވާން ގާތްވެފައިވާއިރު، ދުނިޔޭގެ ހަތަރު ބިތަށް ފެތުރިފައިވާ މި ރޯގާއިން އަރައިގަތުމަށް ކެނޑިނޭޅި ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެންމެންވެސް ފާހަގަކުރީ ވެކްސިނެއްގެ ވާހަކައެވެ. އެއީ ވެކްސިނެއް ނުލިބި މި ރޯގަ ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭނެ ވާހަކައެވެ. އެއާއެކު ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް މި ބަލިން ރައްކާތެރިވާން ބޭނުންވާ ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ ރޭހުގައި ވާދަވެރިކަން އިތުރުވެގެންދިޔައެވެ.

ކޮންމެއަކަސް އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ފާމަސޫޓިކަލް ކުންފުނިތަކާއި ބަޔޯ ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނިތައް ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ މިއަދު ފެނިއްޖެއެވެ. އެތައް ކުންފުންޏަކުން ވަނީ މި މަސައްކަތުގައި ކާމިޔާބު ހޯދާފައެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ވެކްސިންތަކަކީ ވައިރަހުން ދިފާއު ކޮށްދިނުމުގައި 90 އިންސައްތައަށް ވުރެން ކާމިޔާބު ވެކްސިންތަކެއް ކަމަށް ދިރާސަތަކުގެ ހޯދުންތަކުން ދައްކައެވެ. ދެން އޮތީ އާބާދީ ވެކްސިނޭޓް ކުރުމުގެ މަރުހަލާއެވެ.

ގައުމުތަކުގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާ ގޮތް:-

ކެނަޑާ:ކެނަޑާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ފައިޒަރ ވެކްސިން އެ ގައުމަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި ޕްރަޔޯރިޓީ ލިސްޓާ އެއްގޮތަށް ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް އެ ގައުމުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ވެކްސިން ލިބުނު ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ކެނަޑާގެ ރައްޔިތުން މާސްކް އެޅުމަށާއި، އެއްވުންތައް ނުބޭއްވުމުގެ އިތުރުން ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެމެރިކާ:އެމެރިކާއަކީ ކޮވިޑް ބަލީގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑުވެފައިވާ ގައުމެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ ހަލުވިމިނުގައި ގިނަ ބަޔަކަށް މި ވައިރަސް ޖެހި، މަރުވަމުން ދަނީ އެމެރިކާގައެވެ. އަދި ވެކްސިން ހޯދަން އެމެރިކާއިން ބޮޑު ހަރަދެއް ކޮށްފައިވާއިރު، ހޯމަ ދުވަހު ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފަށާނެއެވެ. އަދި ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ފައިޒަރ އަދި ބައޯއެންޓެކް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު، ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ސަރުކާރުގެ ސިނިއަރ އޮފިޝަލުންނާއި، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި، ނައިބް ރައީސް މައިކް ޕެންސް އަދި ސިޔާސީ ލީޑަރުން ބައިވެރިވެ ފައިޒަރ ވެކްސިން ޖެހުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އިންޑިއާ:އިންޑިއާގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ވެކްސިން ދިނުމަށްޓަކައި މިހާރު ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން 20 މިލިއަން އާބާދީއެއް އޮންނަ މުމްބާއީގެ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި މި އެންމެންގެ ހާލަތު ވަރަށް ގާތުން ބެލޭނެކަން ފާހަގަކޮށް އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްއާއެކު ޚާއްސަ އެޕްލިކޭޝަނެއް އުފައްދާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ދެވަނަ ޑޯޒެއް ދޭން ޖަހަން ޖެހުމުން އަންގާނެ ކަަމަށް އޮފިޝަލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ޕާކިސްތާން:ކޮވިޑް-19ގެ ދެވަނަ ރާޅެއް ޕާކިސްތަނަށް ވަނީ އައިސްފައެވެ. އެހެންކަމުން އެ ގައުމުން އަންނަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގަން 150 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދަރުކުރަން ނިންމި ނަމަވެސް، ގިނަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ހާލަތު ގޯސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އެ ގައުމުން ވަނީ މި ޕްރޮގްރާމަށް 250 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކުރަން ނިންމާފައެވެ.

ފައިޒަރ ވެކްސިންއަކީ 95 އިންސައްތަ ރައްކާތެރި ވެކްސިންއެއް ކަމަށް ސައެންސްވެރިން ބުނޭ

ބަހްރައިން:ބަހްރައިނުން އާދިއްތަ ދުވަހު ޗައިނާގެ ސިނޮފަރމް ވެކްސިންގެ ކްލިނިކަލް ޓްރިއަލް 3 ވަނަ މަރުހަލާވަނީ ފަށާފައެވެ. އަދި މި ޓްރެއަލްގައި 7700 ވޮލެންޓިއަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ބަހްރެއިންގައި ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފަށާނީ މި ޓްރަޔަލްތަކުގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ.

ސިންގަޕޫރު:ސިންގަޕޫރުގައި ފައިޒަރ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ހުއްދަ އެ ގައުމުގެ ހެލްތް ސައިންސް އޮތޯރިޓީން ވަނީ ދީފައެވެ. އެގޮތުން ޑިސެމްބަރު މަސް ނިންމެންވާއިރަށް ފައިޒަރގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ލިބޭނެކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެއެވެ. ތިން ކުއާޓަރަށް ބަހާލައިގެން ވެކްސިން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، އެ ގައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެކްސިން ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ވަނީ ދީފައެވެ.

ވެކްސިން ދިނުމަށްޓައި ގައުމުތަކުން ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، ގިނަ ގައުމުތަކުން ވެކްސިން ފުރަތަމަ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ފްރޮންޓްލައިން މަސައްކަތްތެރިންނާއި، ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް