ބުދަ 25 ނޮވެންބަރު 2020
12 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ފްރެންޗް ކަޕް ފަސްކުރުން

ޑިސެމްބަރު އެކެއްގެ ނިޔަލަށް ފްރެންޗް ކަޕް ފަސްކޮށްފި

  • ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ފްރާންސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ފްރާންސް ލޮކްޑައުނަކަށް ދާނެ
  • ފްރެންޗް ކަޕް ފަސްކުރި ނަމަވެސް، ފްރެންޗް ލީގުގެ ކުޅުން ކުރިއަށްދާނެ

ކ. މާލެ | 29 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 21:35 | 2,604

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ފްރެންޗް ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ޕީއެސްޖީ ޓީމު - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފްރާންސް ދެވަނަ ލޮކްޑައުނަކަށް ދާން ނިންމުމުން ފްރެންޗް ކަޕުގެ މެޗުތައް ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ފްރާންސްގެ ރައްޔިތުންނާއި މުޚާތަބުކުރަައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ ގައުމުގެ ރައީސް އެމަނުއަލް މެކްރޮން ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ފްރާންސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ލޮކްޑައުން ކުރާ ކަމަށާއި، މި ލޮކްޑައުން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެހެންކަމުން ފްރެންޗް ފުޓްބޯލް ފެޑެރޭޝަނުން ވަނީ ލޮކްޑައުނުގައި ފްރެންޗް ކަޕުގެ އިތުރުން ފްރާންސުގެ ދަށް ޑިވިޝަންތަކުގެ މެޗުތައް ނުކުޅެން ނިންމާފައެވެ. އެކަމަކު މި މުއްދަތުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން (ފްރެންޗް ލީގު) އާއި ދެވަނަ ޑިވިޝަނާއި، އަންހެނުންގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަގުވާމީ މެޗުތައް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެކަމަކު މެޗުތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ނުވައްދައެވެ.

ފްރާންސްގައި އެންމެ ފުރަތަަމަ ވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމާއެކު އަށް ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް އެގައުމު ލޮކްޑައުން ކުރިއެވެ. އެފަހަރު ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ފްރެންޗް ލީގު ކެންސަލް ކޮށް ޕީއެސްޖީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިނުމަށް ފްރެންޗް ފުޓްބޯލް ފެޑެރޭޝަނުން ނިންމިއެވެ. ފްރެންޗް ލީގަކީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޔޫރަޕުގެ ގަދަ ފަސް ލީގުގެ ތެރެއިން ކެންސަލް ކުރި ހަމައެކަނި ލީގެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފްރާންސް ދެވަނަ ލޮކްޑައުނަކަށް ދާއިރު، ފްރާންސްގައި އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ވައިރަސް ޖެހިގެން 523 މީހަކު މަރުވެފައެވެ. މިއީ އޭޕްރީލް މަހުގެ ފަހުން އެގައުމުގައި އެއްދުވަހާ އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން މިބަލީގެ މަރުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.