ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
އައިއޯއައިޖީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުން

އައިއޯއައިޖީ ބޭއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމްއޯސީއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

  • މިހާރު އޮތް ގޮތަށް 2023 ވަނަ އަހަރު ގޭމްސް ބޭއްވޭނެ ކެރިފޯރުންތެރިކަމެއް ނެތް
  • އައިއޯއައިޖީ 2025ށް ފަސްކުރުމަށް، ނޫންނަމަ ދެން އޮންނަ ގޭމްސްއެއް ބާއްވަން އެދޭނެ
  • މީގެ ކުރިން ވަނީ އައިއޯއައިޖީ ބޭއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 15 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 13:59 | 2,244

އައިއޯއައިޖީ ބޭއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުދަ ދުވަހު އެމްއޯސީއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ

ރާއްޖޭގައި 2023 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ބޭއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އެމްއޯސީ) އާއެކު ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެމްއޯސީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އައިއޯއައިޖީ ބޭއްވުމުގައި ކުރިއަށްދެވޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.

މިއީ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރުގެ މަގާމާ އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ހަވާލުވިފަހުން، އެމްއޯސީން ވަޒީރާ ބައްދަލުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން ރާއްޖެޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވަޒީރު ވަނީ އެމްއޯސީ އާއި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއާ އެއްވެސް ވަރަކަށް މުއާމަލާތް ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި ކުޅިވަރުގެ އެހާ މުހިންމު މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި އޮތްއިރު އެމްއޯސީއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އައިއޯއައިޖީ ބޭއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމްއޯސީއާއެކު ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއިރު، މީގެ ކުރިން ވަޒީރު ވަނީ ގައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކާއެކުވެސް އައިއޯއައިޖީއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ރާއްޖެޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވަޒީރު ވިދާޅުވީ ގޭމްސް ބޭއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ފަށަން ޕްލޭން ކުރެވިފައި އޮތް އަހަރަކީ މި އަހަރު ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާއެކު ގޭމްސްއަށް އަމާޒުކުރި ބޮޑެތި މަސައްކަތް ހުރީ ނުފެށި ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެ، އަންނަ އަހަރު އެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން އައިއޯއައިޖީ ރާއްޖޭގެ ބޭއްވޭނެ ކަމަށް މިހާރު ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މިހާރުގެ ހާލަތާއެކު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ވަރަށް އަވަހަށް ކަރުދާހެއް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށާއި، އޭގައި ފާހަގަކުރާނެ ކަންތަކުގެ ތެރޭގައި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އައިއޯއައިޖީ 2025 ވަނަ އަހަރަށް ފަސްކުރުމަށް، ނޫނީ ކުރިއަށް އޮތް ގޭމްސް މިފަހަރު ދޫކޮށްލާފައި ދެން އަންނަ ގޭމްސް ބޭއްވުމަށް އެދުން ހިމެނޭ ކަމަށްވެސް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ރިޔާސީ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާއިރު، ރާއްޖޭން އައިއޯއައިޖީ ބޭއްވުމުގެ ބިޑް ކާމިޔާބުކުރީ މި ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބޮޑު ޖަޒީރާ ކަމަށްވާ މަޑަގަސްކަރަ އާއި ކޮމޮރޯސްއާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ.

އައިއޯއައިޖީއަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ފުރުސަތު ލިބުނު ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުރަތަމަ ކުޅިވަރު ގޭމްސްއެވެ. ރާއްޖޭގައި ރަސްމީކޮށް ކުޅިވަރު ކުޅެންފެށިތާ 88 ވުރެން ގިނަ އަހަރުވެފައިވާއިރު، އައިއޯއައިޖީގެ ބިޑު ކާމިޔާބުވުމަކީ ދިވެހި ކުޅިވަރަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ޝަރަފަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.